Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
eHealthpass är en patientcentrerad lösning som gör det möjligt för patienter att på ett säkert sätt med hjälp av en smartmobil bära med sig och hantera sin fullständiga medicinska information. När en kris slår till ger den sjukvårdspersonalen snabb tillgång till patienters vitala medicinska information

Problemet

I händelse av en (jordbävning, översvämning osv.) tas ett stort antal skadade civilpersoner in på vårdställen och behöver omedelbar behandling. Sjukvårdspersonalen ställs inför utmaningen att på mycket kort tid ställa en korrekt diagnos, och sedan snabbt sätta in lämplig behandling (medicinskt ingrepp, administrering av läkemedel osv.). Om man inte i god tid har tillgång till patienternas patientjournal kan detta leda till längre tid till diagnos, och till och med till en felaktig behandling som kan vara dödlig för patienten (t.ex. administrering av ett läkemedel som har biverkningar).

Lösningen

eHealthpass är en patientcentrerad lösning som gör det möjligt för patienter att på ett säkert sätt med hjälp av en smartmobil bära med sig och hantera sin fullständiga medicinska information. I händelse av ett nödläge kan sjukvårdspersonalen få omedelbar tillgång till patientens medicinska information, vilket gör det möjligt för dem att, på kort tid, ställa en korrekt diagnos och sedan snabbt sätta in lämplig behandling. Den medicinska informationen presenteras i form av en patientöversikt , som innehåller nyckelelementen i en persons hälsoprofil, till exempel kritiska hälsoproblem och hälsotillstånd, allergier, medicineringar och vaccinationer, och som syftar till att fungera som ett fönster till en persons hälsotillstånd innan katastrofen inträffade.

eHealthPass förevisades med framgång vid den femte modulövningen European Union Module Exercise (EU MODEX-Ro) i Bukarest i Rumänien, som var den största katastrofhanteringsövningen i Europeiska unionens historia. Dessutom är eHealthPass det enda NCP-kompatibla program i hela världen som stöder utbyte av information från patientöversikter och för elektroniska recept.

eHealthpass stöder ledande medicinska standarder, till exempel FHIR av HL7 och den internationella patientöversikten som framlagts av CEN, och utnyttjar samverkande tekniker, till exempel XDS. När en katastrof slår till möjliggör den därmed sömlös gränsöverskridande överföring av medicinsk information mellan EU-patienter och vårdställen. 

Mer information

https://www.ehealthpass.eu

https://vimeo.com/367204018

Supported Use Cases

Använda den internationella patientöversikten inom katastrofmedicin

I händelse av en (jordbävning, översvämning osv.) tas ett stort antal skadade civilpersoner in på vårdställen och behöver omedelbar behandling. Sjukvårdspersonalen ställs inför utmaningen att på mycket kort tid ställa en korrekt diagnos, och sedan snabbt sätta in lämplig behandling (medicinskt ingrepp, administrering av läkemedel osv.). Om man inte i god tid har tillgång till patienternas patientjournal kan detta leda till längre tid till diagnos, och till och med till en felaktig behandling som kan vara dödlig för patienten (t.ex. administrering av ett läkemedel som har biverkningar).

Det här användningsfallet visar hur sjukvårdspersonalen kan få omedelbar tillgång till patientens medicinska information, vilket gör det möjligt för dem att, på kort tid, ställa en korrekt diagnos och sedan snabbt sätta in lämplig behandling.

Related CM functions

Informationsutbyten i arbetsflödena för eHealthPass och den internationella patientöversikten
Informationsutbyten i arbetsflödena för eHealthPass och den internationella patientöversikten
Innovation stage
Crisis Cycle Phase
Crisis size
Illustrations
eHealthPass och den internationella patientöversikten
eHealthPass och den internationella patientöversikten 1
eHealthPass och den internationella patientöversikten 2
eHealthPass och den internationella patientöversikten 3
eHealthPass ‒ arkitektur
eHealthPass ‒ funktioner
eHealthPass ‒ vision och portfölj
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.