Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
ENGAGE IMS/CAD-sviten är en integrerad incident- och krissamordningslösning för offentliga och privata säkerhetsorganisationer

ENGAGE IMS/CAD

ENGAGE IMS/CAD-sviten är en integrerad callcenterlösning för offentliga och & privata säkerhetsorganisationer som tillhandahåller alla verktygen för samtals- och & incidenthantering, datorstött utskick av räddningsfordon, hantering av operativa resurser, upprättande av tjänstgöringslistor och integrering av mobildata. Den möjliggör sömlös sammankoppling av kontrollcentrer och fältet genom att distribuera kapacitet för utskick av räddningsfordon på smartmobiler och datorplattor så att fältpersonal kan samarbeta, uppdatera detaljer om krisskeendet, få tillgång till databaser och skicka multimediemeddelanden till varandra. ENGAGE är i utformad för operativ användning av professionella organisationer som använder mobila resurser, till exempel polisen, brandkårsavdelningar, räddningstjänster, larmtjänster, säkerhetsavdelningar osv.

Baserat på en mycket modulär och omkonfigurerbar programvaruplattform och en tillförlitlig, distribuerad händelsedriven arkitektur stöder ENGAGE omfattande incidentkontroll och utskick av räddningsfordon till säkerhet för allmänheten, vilket utgör en oöverträffad kombination av snabb insatstid, tillförlitlighet och funktioner som kan anpassas till mycket komplexa kommunikationsmiljöer. Genom att kombinera avancerad sökning, filtrering av aktuella och historiska data och geografisk korrelation av data förbättras planläggningen och samordningen med lägesbild, beslutsstöd och elektronisk loggning av incidentinformation och relaterade åtgärder för de involverade organisationerna.

Modulariteten och utbyggbarheten hos ENGAGE möjliggör följande:

·  Att anpassa den slutliga lösningen till exakta användarkrav på ett kostnads- och tidseffektivt sätt

·  Att göra det möjligt för kunder att stegvis uppgradera till ett avancerat system

·  Att säkerställa det slutliga resultatet av flerfasiga projekt (t.ex. center för säkerhetssamordning)

·  Att möjliggöra oberoende från säljare av programvara, maskinvara och sensortekniker

Nästa generationens nödtelefonsystem handlar om att hantera data (IP-röst, text, bilder, video). Med utgångspunkt i ENGAGE:s beprövade plattform för mottagning av nödsamtal och hantering av incidentdata kan personalen vidta åtgärder genom utbyte i realtid av inkommande och historisk information.

Supported Use Cases

Multimedial nödlägesinformation för beslutsfattare

**Detta är ett exempel på en enkel användarkontroll**

ENGAGE IMS/CAD förser användarna med en kombination av IP-röst, text, bilder och videodata i realtid samt historisk information som är relevant för krisen.

Related CM functions

Directly communicate with population

Call center provides infrastructure for direct communication with the population, in order to answer their fears and doubts, collect information and assure the help is provided to the population as needed.  

Related CM functions

Addressed hazards
Innovation stage
Readiness
Crisis Cycle Phase
Crisis size
Illustrations
ENGAGE på tre bildskärmar
ENGAGE ‒ geoobjektlager för GIS-redigering
ENGAGE ‒ skogsbrandssimulering
ENGAGE ‒ upprättande av tjänstgöringslistor
ENGAGE ‒ resursspårning
ENGAGE ‒ spårning av patienter
ENGAGE ‒ radioförbindelser
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.