This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
I egenskap av ett företag oberoende av någon tillverkare är en av våra kärnkompetenser att identifiera tekniktrender samt att utvärdera och definiera innovativa produkter och lösningar.

Vårt utbud av tjänster omfattar rådgivning för att skapa komplexa system samt planering, installation och service av dessa liksom även nödvändig och implementering av innovativa produkter. Våra lösningar är banbrytande och har fått positivt mottagande av användarna. Vi garanterar maximal kompatibilitet vid integrering i befintliga infrastrukturer.

I nära samarbete med våra kunder förbereder vi en omfattande lösning av många enskilda element som uppfyller alla krav i en komplex miljö. För att säkerställa detta utbildar vi fortlöpande våra tekniker och ingenjörer, och vi är alltid verksamma inom teknikområden vid frontlinjen.

Broadcast Solutions representerar framgångsrika och innovativa varumärken som sälj- och integrationspartner – i Europa och internationellt. Systemintegratören Broadcast Solutions, med närvaro i Europa, Asien och Mellanöstern och mer än 150 anställda, förser sina kunder med professionella och beprövade lösningar för nätverkad kommunikation.

Supported Use Cases

Kommunikation vid katastrofer och större incidenter

Säker, robust och tillförlitlig kommunikation tillhandahålls av IP ­baserade, mobila ad hoc-nätverk (MANET) som snabbt kan upprättas utan att någon befintlig infrastruktur används. Dessa meshsystem tillhandahåller

 •  upp till 350 radionoder som kan samverka i ett och samma nät
 •  En självreparerande systemstruktur
 •  Omedelbar samtalsuppkoppling (ca 0,5 s)
 •  Automatisk abonnentidentifiering/inkludering i nätverket
 •  Gateway- och reläfunktion för nättäckning i områden med dålig täckning
 •  Samtidig röst- och datakommunikation
 •   genom egen strömförsörjning
 •  Hög dataöverföringshastighet på upp till 100 Mbit/s
 •  Distribution av video, ljud eller data från olika ställen på incidentplatsen
 •  Dataöverföring från varje radionod
 •  Inkludering av obemannade luftfartyg och obemannade markfordon (lägesöversikt)
 •  Decentraliserad kontroll över alla radionoder i nätverket

Related CM functions

Anslutning mellan incidentplatsen och en fjärrstyrningscentral
Illustrations
IP-meshnätverk och mobila ad hoc-nätverk
Mobilt lednings- och kontrollfordon
 • 0
 • 1

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.