Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Webbaserat kunskapshanteringssystem som kopplar samman kapacitetsbristerna i krishanteringen med lösningar

Syftet med Portfolio of Solutions (PoS) är att dokumentera alla relevanta lösningar för som finns tillgängliga i hela Europa, liksom de strategiska kapacitetsbristerna vid krishantering på ett sätt som underlättar lösningsupptäckten. Nyckelfunktionen i PoS är den automatiserade matchningen av ”liknande lösningar” och ”lösningar som (potentiellt) hanterar denna kapacitetsbrist.

Tredje parter uppmuntras att syndikera delar av PoS-innehållet och presentera det på sina egna webbplatser i enlighet med bestämmelserna i licensen Creative Common Attribution 4.0 International.

Supported Use Cases

Upptäck lösningar som matchar de berörda aktörernas verkliga behov

PoS tillhandahåller en sofistikerad lösningssökfunktion samt automatisk matchning av lösningar med ”liknande lösningar” och med kapacitetsbrister i krishantering. När det inte finns några tillfredsställande (operativa) lösningar ännu informerar PoS användarna om läget för den aktuella forskningen och utvecklingen.

Dessutom tillhandahåller PoS också organiska länkar mellan lösningar och olika andra enheter. T.ex. kopplar den lösningarna som ägs eller godkänts av en till organisationsbeskrivningen. Liknande kopplingar finns mellan lösningar på ena sidan och webbplatsanvändare, krishanteringsfunktioner och andra relevanta taxonomier.

Related CM functions

PoS kopplar automatiskt lösningar till kapacitetsbrister

Definiera och publicera kapacitetsbrister vid krishantering

På PoS-webbplatsen kan de berörda aktörerna definiera och publicera de kapacitetsbrister vid som är av intresse för deras gemenskaper.

Related CM functions

Pos inkluderar funktioner för sökning efter lösningar

Publicera krishanteringslösningar

PoS gör det möjligt för lösningsägarna att publicera sina erbjudanden, och klargöra hur dessa erbjudanden kan lösa de berörda aktörernas .

Related CM functions

Syndikera PoS-innehåll

PoS kan användas som en REST-webbdatabas. Läs PoS-handledningen för mer information.

Related CM functions

PoS som REST, få syndikerat ‒ exempel

Automatiserad översättning av innehåll

Allt PoS-innehåll översätts automatiskt till tyska. Andra språk (nederländska, italienska, franska, polska och eventuellt fler) kommer också att inkluderas snart.

För och andra berörda aktörer innebär detta att kunskaper i engelska inte är en förutsättning för att använda PoS för att upptäcka innovativa lösningar och bestämma hur de ska användas i den nationella krishanteringen. För lösningsägare betyder detta att deras lösningar får större exponering bland potentiella och andra berörda aktörer.

Related CM functions

Illustrations
Belysande exempel på en lösning från PoS
Förstasidan för PoS
PoS-kapacitetsbrister ‒ exempel
  • 0
  • 1
  • 2
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.