Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
EuroSIM är ett verktyg för informationshantering/lägesbild som finansieras av Europeiska rymdorganisationen (ESA), komplett med egna modellerings- och simuleringsalgoritmer och inbyggd tjänsttillgänglighet. Verktyget har länge använts och finslipats av två ledande Nato-militärer.

EuroSIM är nästa generations tjänstebaserade kapacitetsverktyg för informationshantering, lägesbild och beslutsstöd som är avsett att användas för incidenthantering, modellering av begränsningsåtgärder och i en typisk CBRN/HazMat-miljö.

Det finns inga maskinvarukrav eftersom EuroSIM fungerar via stationära och handhållna enheter samt mobila telefonenheter. Distributionen går extremt snabbt och ger nästan global täckning med operationer antingen via säker, molnbaserad plattform eller säkra lokala servrar beroende på användarinställningar, känslighet och nivå på säkerhetskrav.

EuroSIM ger mellan befintliga GIS-system, och innefattar tillhandahållande av rymdbaserade datatjänster som sedan möjliggör snabb, automatiserad insamling, sammanslagning och uppdatering av indataströmmar. Dessa tjänster omfattar stadsgeografi, meteorologidata, klassificering av markanvändning, terränghöjd, satellitbilder i hög upplösning och videodata samt dynamisk befolkningstäthet och demografisk förändring i nära realtid.

Sviten av automatiserade modelleringsresurser, som utgör en integrerad del av EuroSIM, inbegriper verktyg som har beprövats i omfattande grad genom lång tids användning av två ledande Nato-militärer och täcker områdena urban spridningsmodellering, modellering för inomhusspridning, modellering för luftväxling inomhus/utomhus, sensordatasammanslagning/källtermsuppskattning och optimal sensorplacering. Vart och ett av dessa verktyg hör också till dem som gemensamt utgör sviten för farobedömning, simulering och förutsägelse – eller ”HASP” (Hazard Assessment, Simulation and Prediction) ‒ som även finns tillgängliga separat vart för sig eller i kombination med varandra för första gången utanför den sedan länge etablerade mycket lilla grupp av militära Nato-användare för både den bredare militära användarbasen – dvs. på annat håll inom och utanför Nato ‒ och för civilt bruk/användning av blåljusaktörer. Därför kan vilket som helst av verktygselementen i HASP-sviten i sig också vara av intresse, eller samtliga av dem, för en användare som kanske redan har ett sofistikerat system för beslutsstöd, lägesbild eller informationshantering som tagits i bruk, och som bara behöver dra nytta av en beprövad, toppmodern intern insticksmodul. 

Aspekten av EuroSIM med modelleringen & och simuleringen som en tjänst (MSaaS) innebär att användarna för första gången får åtnjuta fördelen med att ha tillgång till tillförlitliga verktyg som i stor utsträckning redan använts till ett mycket överkomligt pris samt med anpassningsbara tjänstalternativ och flexibla prisalternativ som kan variera i grad alltifrån fortlöpande betalningar till årsabonnemang, vilket gör det möjligt att välja mellan en mängd olika tjänsttillgänglighetsalternativ som passar i stort sett för vilken budget som helst.

Supported Use Cases

informationshantering; beslutsstöd; lägesbild

Tillhandahåller ett diagnostikverktyg för maskinvara för informationshantering, beslutsstöd &och/eller lägesbild med egen simulering och modelleringsalgoritmer, och skapar under processen en logg för flera organ.

Related CM functions

Illustrations
Reklamblad för EuroSIM, första sidan
Reklamblad för EuroSIM, andra sidan
  • 0
  • 1
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.