Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Interoperabilitet och tjänstlösningar för berörda aktörer och blåljusaktörsorganisationer inom områdena säkerhet för allmänheten samt kris- och katastrofhantering.

Under de senaste decennierna har många ”isolerade informationstekniklösningar” utvecklats inom området - och katastrofhantering som mycket specifikt beskriver, tolkar och presenterar information för varje . Hittills har det varit en särskild utmaning för olika organisationer att utbyta information med varandra baserat på olika IT-system.

Den nya plattformen Public Safety Hub (PSH) gör det möjligt att utbyta information mellan olika organisationers federerade system (både militära och civila IT-system). PSH-plattformen förbättrar samarbetet mellan räddningstjänster, frivilligorganisationer och medborgare, vilket gör att katastrofer kan hanteras på ett effektivt sätt. Detta är extra viktigt eftersom olika processer mellan insatsgrupperna måste harmoniseras och samordnas när man hanterar katastrofer.

Den nya plattformens speciella tekniska arkitektur omfattar säkert och flexibelt utbyte av data mellan de flesta olika typer av organisationer utan att det skapas ett stort antal beroenden, och utan att det skapas felkritiska systemdelar. En sådan modern och flexibel kommunikationsplattform kan enkelt sammanföra olika kompetenser, och säkerställa ett mycket säkert och effektivt samarbete mellan olika organisationer i krissituationer. Helautomatiskt utbyte av data mellan informationssystemen säkerställs således. Detta gör det möjligt senare framöver att hantera större krisskeenden och katastrofer ännu snabbare, och att skicka hjälp till rätt platser ännu snabbare och med större precision än tidigare.

PSH-plattformens federerade design återspeglar behoven av och fördelning av ansvar inom krishanteringen samt inom andra områden som rör säkerhet för allmänheten. Detta återspeglas särskilt i följande designegenskaper:

 • Sömlös & federerad
  • Sömlöst informationsutbyte mellan säkerhetssystem (t.ex. lednings- och kontrollsystem)
  • Förenad kontroll över data och system samtidigt som enskilda organisationers roller och processer respekteras
  • Säljaroberoende datadistribution med avseende på de delsystem som ska integreras
 • Resiliens inbyggt i designen
  • Förenad hantering av data och funktioner, dvs.  inga felkritiska systemdelar
  • Georedundans för kärnfunktioner
  • Möjlighet att arbeta i nätverkspartitioner vid fall av nätverksfel
  • Mogen hantering av reservomkopplingsfall:
   • Redundans för funktionella noder
   • Systematisk medvetenhet om reservomkopplingsnoder
   • Dynamiska möjligheter till reservomkoppling till fungerande komponent
   • Kösättning av meddelanden som inte kan överföras (för en definierad tidsperiod)
   • Inspektionskapacitet för reservomkopplingsfall
 • Skalbarhet
  • Vertikal skalbarhet (lokal replikering av funktioner)
  • Horisontell skalbarhet (som återspeglar organisatoriska topologier)
  • Intelligent routning minskar belastningen på nätverket
  • Stöd för komplexa systemtopologier samt åtkomst- &och auktoriseringssystem
 • Smart informationsdistribution
  • Intelligent adressering och routning på programnivå som inte bara distribuerar data till nödvändiga mottagare (ur synpunkten med en princip om dataekonomi till följd av den allmänna dataskyddsförordningen och säkerhetsaspekter)
  • Unika identifierare (adresser) på en programnivå
  • Mönstermatchning för delning av information enligt topologiska eller organisatoriska strukturer
  • Kodbaserad kommunikation och adressering för innehållsbaserad organisering av datautbyte

 

Supported Use Cases

Meddelandetjänster för att varna och larma allmänheten samt mellan berörda aktörer sinsemellan

Dagens verktygslandskap med varnings-, & larm- och säkerhetssystem är komplext och saknar : • Inte fullständigt digitalt informationsutbyte, t.ex. mellan blåljusaktörsorganisationer, gör att informationen sprids långsammare • Äldre system (sirener, sändningstjänster osv.) kan inte begränsa utsändningen, t.ex. till målgrupper baserat på geoplats • Utsändning till befolkningen är inte tillräckligt digitaliserad, långsam och för närvarande inte tillräckligt fokuserad på målgrupper : AIT Public Safety Hub + CrowdAlerter (meddelandetjänster) Tjänster • Georefererad varning & och larmning av befolkningen • Utbyggbart varningssystem med flera kanaler, inkl. AIT-säkerhetsappen och textmeddelanden eller anpassade säkerhetskommunikationskanaler Hubb • Sammankoppla isolerade säkerhetsinformationssystem (standardprotokoll som CAP och MIP eller äldre systemwrapprar) • Adressmatchning (DNS-liknande) med objektidentifierare

Related CM functions

Sömlöst informationsutbyte mellan lednings- och kontrollsystem

Aktuell situation: Krishanteringssystem ‒ varnings- och larmsystem ‒ är idag inte (helt) integrerade i det tekniska landskapet. Emellertid är mellan alla system som är involverade i kris- och katastrofhantering en absolut nödvändighet för att kunna minimera skador och förluster av människoliv vid incidenter. : Plattformen AIT Public Safety Hub (PSH-plattformen) möjliggör ett sömlöst utbyte av information mellan lednings- och kontrollsystemen i olika organisationer (både militära och civila IT-system). PSH-plattformen förbättrar därför samarbetet mellan räddningstjänster, frivilligorganisationer och medborgare, vilket gör att katastrofer kan hanteras på ett effektivt sätt. Funktioner: •Format & och standarder ‒ CAP med österrikisk profil CAP-AT (av AIT) ‒ EMSI för utbyte av taktisk info ‒ Wrapper för äldre format ‒ Fortlöpande utbyggnad med fler datautbytesformat, t.ex. för taktisk information •OID-A-adressering & Routning ‒ Offentligt CAP: meddelanden till allmänheten ‒ Privat CAP: meddelanden med begränsad behörighet/privata meddelanden, t.ex. för myndigheter i Europa •Meddelandeprotokoll •Flera insatslägen: från autarkiska till helt samverkande insatser • : integrerad felsäkerhet mot fel i nätverksinfrastrukturens delar

Related CM functions

Informationsutbyte mellan lednings- och kontrollsystem
Illustrations
AIT PSH-plattformen ‒ federerad driftsättning: PSH-plattformen ger akt på topologiska och organisatoriska driftsättningsbehov (inkl. sammankoppling av säkra nätverk)
AIT PSH-plattformen ‒ resiliens: En meshliknande nätverkskärna kombinerar hög resiliens med bekvämligheten av centrala system
Användningsfall för AIT Public Safety Hub: En integrerad infrastruktur för larmning och taktisk information
Exempel (skärmbilder) på utbytet av taktisk information mellan krishanteringsorganisationer
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.