Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Använda glasögon med blandad verklighet för att utbilda, informera och varna blåljusaktörerna

Blandad verklighet handlar om kombinationen av data från den verkliga världen och datorgenererade data, vanligtvis med hjälp av halvgenomskinliga glasögon, för att skapa överlagrade verklighetsbilder av ett . En virtuell bild kan överlagras på ett avlägset objekt eller område. Den visar ett okular som kan identifiera föroreningar i ett landskap, och samtidigt ge kvantitativ information för användaren. Detta kan vara mycket användbart t.ex. i för komplext beslutsfattande eller för visualisering av ”osynliga” faror.

Tekniken för förstärkt verklighet är svår att implementera eftersom det krävs en samordning mellan de överlagrade bilderna och den verkliga världen. 

Litteratur:

  • Chroust, G., Schanhacker, S., Rainer, K., Roth, M. & Ziehesberger, P. (2009). Training and Supporting First Responders by Mixed Reality Environments. 53rd Annual Conference - The International Society for the Systems Sciences ”Making Liveable, Sustainable Systems Unremarkable”. The International Society for the Systems Sciences (juli 2009). [cd-rom]. Lic.-avh. 2009-1248-Chroust. ISBN 978-1-906740-02-3
  • Fleischmann, M. & Strauss, W. (2001).  Linking between real and virtual spaces:  building the mixed reality stage environment.  Proceedings of the 2nd Australasian User Interface Conference (AUIC'01).  IEEE Publishing 2001
  • Tarumi, H., Morishita, K., Ito, Y. & Kambayashi, Y. (2000). Communication through virtual active objects overlaid onto the real world.  Proceedings of the third international conference on collaborative virtual environments. ACM Press, 155-164.
Supported Use Cases

Visualisera osynliga faror

Visa befintliga men osynliga faror (t.ex. radioaktivitet och hög värme) genom förstärkt verklighet med data från sensorer och (som t.ex. visar utströmningen av atomer eller värme), överlagrade på de verkliga bilderna

Related CM functions

Serious gaming i den verkliga världen

Glasögon med blandad verklighet kan användas i , t.ex. för att simulera farosituationer ute på fältet samt för inlärning och betraktande av en persons beteende utan att han/hon utsätts för verklig fara. Olika scenarion kan lätt simuleras i  en verklig miljö, men med simulerade faror.

Dessutom kan glasögonen även simulera virtuella personer för att ge utbildning i samspelet i och med en grupp.

Related CM functions

Addressed hazards
Innovation stage
Readiness
Crisis Cycle Phase
Crisis size
Illustrations
Blandad verklighet visad i glasögon
Blandad verklighet skapad av glasögon
  • 0
  • 1
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.