This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
MDA C4I systemet möjliggör effektiv reaktion i realtid till uppdrag på plats (t.ex. Personer som behöver läkarvård), genom lokalisering av platsen, lokalisering av nödvändiga och tillgängliga resurser, tilldelning av resurser och uppföljning av resultatet.

Detta kan åstadkommas för många incidenter samtidigt, och för många olika resurser som har utfört samma uppdrag. De kan även delas in i grupper vid . Systemen tar emot information och sprider den till utvalda appar som används både av allmänheten och av medarbetare och .

Supported Use Cases

UC-01: Navigationsanvisningar till katastrofplatsen

Formell UC-definition: Som förman för ett utryckningsteam från en utryckningsorganisation vill jag få navigationsuppgifter till katastrofplatsen, både på en karta och som röstinstruktion, så att jag kommer fram till platsen så snabbt som möjligt, med hänsyn till trafiksituationen.

Kommando- och kontrollsystemet MDA ger räddningspersonalens förmän navigationsanvisningar till katastrofplatsen på en karta, med hänsyn till den aktuella trafiksituationen. Om utryckningsförmedlaren lägger till information om blockerade eller farliga vägar leds navigationen inte genom det riskfyllda eller blockerade området.

Related CM functions

UC-02: Katastrofplatsens exakta position

Formell UC-definition: Som samordnare från en utryckningsorganisation vill jag veta exakt var händelsen inträffade, baserat på geopositioneringsuppgifter från GPS-funktionen på mobiltelefoner, eller om uppkoppling saknas baserat på GMS, så att jag kan lokalisera platsen så exakt som möjligt, i synnerhet när händelsen drabbar en plats på landsbygden där det är svårt att beskriva platsen i ord.

Med kommando- och kontrollsystemet MDA kan åskådare som ringer in nödsamtal snabbt skicka exakta uppgifter om var de befinner sig via mobiltelefonen, även om de saknar nätuppkoppling på platsen i fråga. Detta är särskilt viktigt i situationer där det är svårt att ge en exakt beskrivning av händelsen, t.ex. i skogen, i öknen, i ett naturreservat etc.

Related CM functions

UC-03: Dela information från platsen

Formell UC-definition: Som förman för ett utryckningsteam från en utryckningsorganisation vill jag kunna dela bilder, korta videoklipp och annan information från den enhet jag använder, så att jag kan skicka dessa till den operativa centralen och ge personalen där en bättre bild av händelsen, eller till en expert för rådgivning (t.ex. Skicka ett EKG till en kardiolog på sjukhuset).

Med kommando- och kontrollsystemet MDA kan utryckningsteamets förman skicka information om händelseutvecklingen i realtid till organisationens utryckningssamordnare. Informationen kan tillhandahållas i form av röstmeddelanden, bilder, videoklipp på mobil och livestreamade videor från kameror på instrumentbrädan, och hjälper samordnaren att fatta rätt beslut. Dessutom kan förmannen skicka bilder och uppgifter från medicinteknisk utrustning för rådgivning från vårdpersonal eller särskilda sjukhusavdelningar för att få hjälp att fatta rätt beslut, samt för att förbereda sjukhuspersonalen på vad som väntar.

Related CM functions

UC-04: Information från platsen för händelsen

Formell UC-definition: Som samordnare från en utryckningsorganisation vill jag ta emot information från platsen för händelsen, både innan och efter att räddningspersonalen anländer, så att jag har bättre realtidsinformation som stöd för mina beslut, från åskådare, utryckningspersonal- och räddningspersonal i form av röstmeddelanden, bilder, videoklipp på mobilen och livestreamade videor från kameror på instrumentbrädor.

Med kommando- och kontrollsystemet MDA kan åskådare, utrycknings- och räddningspersonal skicka information om händelseförloppet i realtid till samordnaren. Informationen kan tillhandahållas som form av röstmeddelanden, bilder, videoklipp på mobil och livestreamade videor från kameror på instrumentbrädan, och hjälper samordnaren att fatta rätt beslut.

Related CM functions

UC-05 Aktivering av utryckningspersonal

Formell UC-definition: Som samordnare hos en utrycknings   vill jag skicka utryckningspersonal som befinner sig i närheten, så att de anländer på plats innan utryckningsfordonen och kan göra en insats och rapportera till verksamhetscentralen.

Med kommando- och kontrollsystemet MDA kan samordnaren skicka utryckningspersonal som befinner sig i närheten av händelsen. Eftersom denna personal redan befinner sig i närheten reduceras tiden mellan händelsen och tillhandahållandet av (någon sorts) hjälp. Beroende på situationen kan utryckningspersonalen t.ex. tillhandahålla en detaljerad händelserapport som beskriver ett eventuellt av omedelbar hjälp, samt inleda räddningsåtgärder.

 

Related CM functions

Illustrations
MDA kommando och kontroll i Försök 2
Magen David Adom ((Hebreiskt namn: מגן דוד אדום, förkortn. MDA)-logotyp
Skärmdump - skärmen Ny incident
  • 0
  • 1
  • 2
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.