Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Luftburet stöd för ett optimerat operationellt kommando i krishantering

ARGUS är ett system som inkluderar luftburen insamling av bilddata från flera sensorer och kapacitet för snabb kartering. Det kan således ge flexibelt och betydande stöd vid katastrofsituationer samt vara till hjälp vid in situ-analys och hanteringsaktiviteter. Systemet följer noga behoven hos krisgrupper för att kunna reagera snabbt och effektivt när en naturkatastrof som en skogsbrand, en översvämning, en jordbävning, ett jordskred, en slamström osv. inträffar. Det möjliggör bildinsamling i nära realtid, och ger kapacitet att få en uppdaterad lägesbild av hela situationen för att öka situationsmedvetenheten. Målgrupper som byråer för civila skyddsåtgärder, brandkårer och nationella försvarsbyråer som agerar i stöduppdrag behöver högkvalitativa in situ-data samt sakliga analyser för att kunna vägleda och kontrollera insatsgrupper på ett effektivt sätt.

Supported Use Cases

Översvämningsövervakning

Ger en lägesbild i nära realtid av översvämningsbedömning

Related CM functions

Illustrations
Luftburet koncept
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.