Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Ett dynamiskt verktyg för simulering av flera faroscenarion i utbildningen av aktörer inom civilskydd

Building Tool utvecklades inom ramen för projektet H2020 IN-PREP (ett integrerat nästa generations beredskapsprogram för att förbättra effektiv insatskapacitet inom organisationer i komplexa miljöer för katastrofer och orsaker till kriser).  Målet med IN-PREP Scenario Building Tool är att hjälpa krishanterare att öva sig i strategiskt beslutsfattande vid gränsöverskridande kriser. Verktyget är inriktat på gränsöverskridande krisberedskap. Användarna kan göra en plan, skapa ett scenario med olika kritiska incidenter, definiera testkriterier, genomföra scenariot, bedöma sin nivå och förbättra sig. Scenario Building Tool kan vara statiskt (då man kombinerar olika element som faror, aktörer, resurser samt färdiga uppsättningar med beteenden och händelsesekvenser) eller dynamiskt (där scenariot körs genom att animera länkar mellan inkluderade element). Användarna kan använda både verkliga och simulerade data i koncentrerade eller spridda geografiska områden, och justera scenariot för att skapa alternativa utvecklingar. 

För att bättre förstå hur verktyget kan användas tittar du på demonstrationen online på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=QHYWMRzJQFs

 

 

Supported Use Cases

Define training scenario

Building Tool can be used to define training scenarios, including cross-boundary scenarios.

Related CM functions

Train responders

Scenarios defined in Building Tool can be used to train the responders and evaluate their knowledge.

Related CM functions

Illustrations
ScenarioExecution_INPRERScenarioBuildingTool
home_page_INPRERScenarioBuildingTool
scenario_item_INPRERScenarioBuildingTool
create_scenario_INPRERScenarioBuildingTool
Edit_Event_INPRERScenarioBuildingTool
CreateDataSource_INPRERScenarioBuildingTool
addInfo_INPRERScenarioBuildingTool
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.