Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
AIR:s modeller gör det lättare att förutse drivkrafterna bakom dödsfallsrisk och sjukrisk för att underlätta att fatta optimala beslut om riskhantering, risköverföring och riskreducering som överensstämmer med organisationens strategiska mål.

Liv- och sjukförsäkringsbolag står inför en lång rad utmaningar ‒ och möjligheter ‒ mot bakgrund av osäkerhet på marknaderna, minskande dödstal och nya infektionssjukdomar. AIR:s modeller hjälper er att förutse drivkrafterna bakom dödsfallsrisk och sjukrisk för att underlätta att fatta optimala beslut om riskhantering, risköverföring och riskreducering som överensstämmer med era strategiska mål.

Webbplats: https://www.air-worldwide.com/Models/Life-and-Health/

PDF Brochure: https://www.air-worldwide.com/Publications/Brochures/documents/AIR-Pandemic-Model/

 

Supported Use Cases

Riskreducering och risköverföring

AIR:s modeller hjälper försäkringsbolag att förutse drivkrafterna bakom dödsfallsrisk och sjukrisk för att underlätta att fatta optimala beslut om riskhantering, risköverföring (till exempel återförsäkringsplaceringar och kollateraliserade försäkringsprodukter) och riskreducering som överensstämmer med deras strategiska mål.

Related CM functions

Illustrations
AIR Worldwide
Video illustrations
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.