Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
CrisisHub är ett webbaserat krishanteringsverktyg som utformats för att bistå (team av) strategiska rådgivare före och under en kris

CrisisHub (https://crisishub.co/) hjälper stödteamen på strategisk nivå med att fullgöra strategiska krisarbetsuppgifter: meningsskapande, beslutsfattande och samordning. CrisisHub har utformats för att underlätta följande arbetsuppgifter:

 • Larmning av de strategiska teamen med hjälp av textmeddelanden och/eller e-postmeddelanden.
 • Utbyte av information: CrisisHub gör det möjligt för användaren att skapa informationskategorier till hjälp för teamen att organisera information snabbt och effektivt. CrisisHub producerar automatiskt situationsrapporter baserat på dessa informationskategorier som skapas av användaren.
 • Beslutsstöd: CrisisHub erbjuder vägledning för den strategiska nivån genom att ta fram de väsentliga kritiska arbetsuppgifterna i en plan. Arbetsuppgifterna hålls då fokuserade på den strategiska nivån utan att man glider över i ett operativt tänkesätt.
 • Genomförandepanel: CrisisHub gör det möjligt för stödteamen att följa framstegen som görs efter genomföranden av viktiga beslut.
 • Planeringsguide: CrisisHub har ett menydrivet sätt att skapa smarta planer och kontrollistor för den strategiska nivån.
Supported Use Cases

National decision-making

National decision-making support: 

 1. An advisor to the Ministry of Health creates a strategic situation report using the Crisis Management Tool 
 2. An advisor to the Ministry of Health creates a strategic decision-making agenda based on the situation report using the Crisis Management Tool 
 3. An advisor to the Ministry of Health provides an overview of decisions made by the minister using the Crisis Management Tool 
 4. An advisor to the Ministry of Health activates personal action lists within the reallocation plan using the Crisis Management Tool 
 5. Operational task actors provide status update on tasks using the Crisis Management Tool 
 6. An advisor to the Ministry of Health monitors the progress of the reallocation plan using the Crisis Management Tool 

Related CM functions

Resource management and strategic decision-making

Resource management and strategic decision-making

 1. Expert at the regional and national health authorities use the Capacity and Resource Management Tool to analyse the overview of resource capacity of all regional hospitals to take into account for strategic decision-making 
 2. Advisor to the minister of Health creates a strategic situation report using the Crisis Management Tool 
 3. Advisor to the minister of Health creates a strategic decision-making agenda based on the situation report using the Crisis Management Tool 
 4. Advisor to the minister of Health activates a response plan and related personal action lists using the Crisis Management Tool 
 5. Task actors of the initiated plan provide a status update on their personal tasks using the Crisis Management Tool 
 6. Advisor to the minister of Health monitors the progress of the tasks using the Crisis Management Tool 

Related CM functions

Illustrations
CrisisHub: instrumentpanel för beslutsstöd och genomförande
Information dashboard
Situation report
Action plan dashboard: response plans and personal action lists
Map-based capacity and resource overview
Capacity and resources for all establishments (comparative overview)
Modules flowchart
User engagement flowchart
Capacity and resources for one establishment
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.