Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Nordic Gyro Terrain Vehicle är en liten släpvagn med hjul eller medar för användning i terräng. Den kan dras av ett motordrivet terrängfordon (terränghjuling/terrängskoter), inklusive snöskoter.

GTV:s självnivellerande plattform säkerställer att lasten hålls plant mot marken, även i mycket oländig terräng.

Produkten skyddas genom patent i många länder genom den världsomspännande konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT).

 

Supported Use Cases

Terrängtransport av förnödenheter och utrustning

Förutom människor kan Nordic GTV även transportera förnödenheter och utrustning i svårframkomlig terräng. Till exempel kan fordonet utrustas med en  vattentank på 200 liter för att bekämpa småbränder i oländig terräng.

Related CM functions

Transport av skadade och offer i oländig terräng

Nordic GTV:s primära funktion är att transportera skadade människor i mycket oländig terräng. Att använda Nordic GTV istället för de alternativ som finns är mycket bekvämare för de skadade och lättare för räddningsarbetarna.

Related CM functions

Illustrations
Självnivellerande räddningsvagn med en bår för användning i oländig terräng
Självnivellerande räddningsvagn med medar för användning på vintern
Självnivellerande räddningsvagn med en vattentank på 200 liter för att bekämpa småbränder i oländig terräng
Fjällräddningsuppdrag i Sverige
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.