Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
UAV-ASIGN är en programvarulösning som bidrar till förkortad insatstid i nödlägen och vid katastrofer genom att samla in och skicka foton och videor från ett obemannat luftfartyg under flygning, även vid låga eller begränsade bandbredder.

När piloter av obemannade luftfartyg ger sig av på ett tidskritiskt insatsuppdrag kan det vara brådskande att kommunicera foton och videoinnehåll från de obemannade luftfartygen eftersom observationerna kan påverka beslut och insatsuppdragets effektivitet. I nödsituationer kan man dock konfronteras med otillförlitliga kommunikationsnät med låg bandbredd som avsevärt saktar ner dataöverföringshastigheten, eller hindrar överföring av data. Svårigheter med att få iväg viktiga bilder från fältet påverkar inte bara den övergripande lägesuppfattningen och beslutsfattandet, men kan också förhindra den återkoppling från experterna som behövs för att vägleda piloterna av de obemannade luftfartygen i insamlingen av specifika observationer.

Med dessa utmaningar i åtanke utvecklade AnsuR UAV-ASIGN, en mobilapp och följeslagare till ASIGN-servern. UAV-ASIGN gör det möjligt för piloter att via sin smartmobil fånga precist, visuellt innehåll som är geotaggat från obemannade luftfartyg, och sedan kommunicera det i realtid till relevanta parter under flygning.

Med tanke på den låga bandbredd som kan förekomma ute på fältet utvecklades UAV-ASIGN för att fungera var som helst, när som helst och via nätverk med begränsad bandbredd och satellitkommunikation för att på ett tillförlitligt sätt stödja tidskritiska aktiviteter, inklusive ingripanden efter eller sök- och & räddningsuppdrag.

UAV-ASIGN möjliggör interaktiv kommunikation genom att skicka bildförhandsgranskningar upp till 100 gånger snabbare än med traditionella metoder. Fjärrexperter eller kunder kan sedan med fullständig precision hämta relevanta bilder med hjälp av pull-teknik via ASIGN-programvaruservern, som medger åtkomst från vilken webbläsare som helst, och kommunicera i realtid. Detta möjliggör kontinuerlig återkoppling mellan piloten som flyger det obemannade luftfartyget ute på fältet och en expert som kan vara hundratals kilometer därifrån.

Genom att rationalisera kommunikationen mellan piloten av det obemannade luftfartyget och fjärrexperten fullbordas uppdraget på ett snabbare och mer effektivt sätt. Att få precis information i nära realtid gör det möjligt för kunden att få bättre översikt och bättre resursanvändning samtidigt som insatstiden också förkortas.

Supported Use Cases

Kortare insatstid genom effektiv datainsamling, kommunikation och situationsrelaterad förståelse

Tid är den viktigaste faktorn i alla typer av nödlägen. Programvaran UAV-ASIGN bidrar till förkortad insatstid i nödlägen, vid katastrofer och i kritiska situationer genom att tillhandahålla flera funktioner för följande:

 • Enkel och snabb datainsamling från obemannade luftfartyg ute på fältet av piloter av obemannade luftfartyg. Använda en dedicerad smartmobilapp med viktiga funktioner som gör datainsamlingen mer effektiv:
  • Tagning av georefererade foton och inspelning av georefererad video under flygning
  • Kategorisering och prioritering (t.ex. för triage) av observationer
 • Snabb och effektiv datakommunikation genom bandbreddseffektiva lösningar som ger besparingar på upp till 99 procent i tid, kostnad och resurser. Kommunicera även via nätverk med lägre täckning eller satellitlänkar, vilket möjliggör effektiv kommunikation i större eller avlägsna områden.
  • Det mycket effektiva nätverksprotokollet GR4-COMS för dataöverföring, utvecklat av AnsuR,
  • Interaktiv UAV-ASIGN-kommunikation som gör det möjligt att skicka en förhandsvisning, och sedan skicka operativt relevant innehåll i full precision med hjälp av pull-teknik när data efterfrågas.
  • Möjliggör operativ samverkan trots låg nätverksbandbredd mellan piloten av det obemannade luftfartyget ute på fältet och högkvarteret
  • Snabbare taktiska svarsinsatser tack vare snabbare och ökad lägesuppfattning
  • Kostnads- och tidsbesparingar samtidigt som precisionen ökas
 • Förbättrad situationsrelaterad förståelse genom att datamängderna integreras i en gemensam lägesbild med kartor och andra typer av information i de lättanvända grafiska ASIGN Server-gränssnitten.
  • Hantering, kategorisering, filtrering och analys av data
  • Kommunikation med ASIGN-fältanvändare och andra berörda aktörer
  • Geolokaliseringsflöden in i ett karteringssystem som kan slås samman med andra typer av information
  • Funktioner för datorseende

Related CM functions

Illustrations
Möjliggöra tillförlitlig foto- och videokommunikation med obemannade luftfartyg under flygning via UAV-ASIGN-appen
ASIGN Online Server kan nås via valfri webbläsare för att skapa och hantera användare, uppdrag och bedömningsformulär, såväl som att hantera och analysera inkommande data.
 • 0
 • 1
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.