Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
City Management Portal är särskilt utformad för rutinhantering av stadsverksamhet samt stora evenemang och krissituationer.

Stadsförvaltningar och organ, transportföretag, evenemangsorganisatörer och andra berörda aktörer på olika platser kan dela information på ett säkert sätt, organisera arbetsuppgifter och samordna sin verksamhet i lättanvända, samarbetsinriktade arbetsutrymmen.


Insatsoperatörer har omedelbar tillgång till tillförlitlig information från flera källor, inklusive åtgärdsplaner, säkra dokument och information på plats från medborgare och olika organs fältpersonal. Den smarta kartvisningen med tydliga symbolöverlägg och färgkodning ger en omfattande översikt över situationen i hela staden. Detta gör det enklare att övervaka insatser och fatta välinformerade beslut i rätt tid.

Samarbetsplattformen stöder också nya som skapats av insatsoperatörer ‒ situationsrapporter, riktlinjer för , uppgiftsblad och kontrollistor, övningsscenarion osv. ‒ för att hjälpa till att förutse händelser och hantera oväntade situationer.

Supported Use Cases

Administrera ett sportevenemang

Det är olika enheter som är involverade i administreringen av stora sportevenemang.

City Management Portal gör det möjligt för chefen för evenemanget att säkerställa att samtliga aktörer alltid har tillgång till samma information.

Den täcker planeringsfasen med dess innehållshanteringssystem.

Den tillhandahåller den gemensamma lägesbilden under evenemanget.

Den tillhandahåller också data som är värdefulla för att samla post mortem-uppgifter från evenemanget.

Related CM functions

Under förberedelserna inför en cykeltävling planeras var säkerhetsvakterna ska utplaceras.

Hantering av kemiska faror

Den gemensamma lägesbilden delas mellan de berörda aktörerna genom åtkomst till ett gemensamt i molnet.

På en karta av det drabbade området som delas visas resurser, faror och intressepunkter. De berörda aktörerna kan lägga till sina egna data.

Ett delat elektroniskt innehållshanteringssystem ingår också.  Åtgärdsplaner och procedurer kan delas.

Related CM functions

Spridande av ämnen i en gasplym som visas i den gemensamma lägesbilden
Illustrations
Hantering av en gränsöverskridande brand med olika incidenter och ämnen som sprids från en gasplym.
Administrering av ett sportevenemang
  • 0
  • 1
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.