This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Resursplanering för storskaliga och långvariga kriser (DRIVER+)

Begränsningar i planeringen av resurser (kvalificerad personal och utrustning) för under storskaliga och långvariga kriser

Strategic

Skogsbränder: klimatförändringar (DRMKC)

Förståelse för hur framtida klimatförändringar kommer att påverka skogsbränder och därmed förenade utsläpp av växthusgaser i Europa och globalt är viktigt för att kunna fastställa potentialen för skogar att anpassa och begränsa klimatförändringar.

Strategic

Skogsbränder: brandekologi (DRMKC)

Förståelse av ekosystems sårbarhet och potential att anpassa sig till sådana förändringar kan underlätta att utveckla strategier för proaktivt av skogsbränder och föryngring efter brand.

 

Strategic

Skogsbränder: sociala aspekter (DRMKC)

Att förstå hur förändringar i befolkningens sociala och ekonomiska villkor kan skapa förutsättningar för ökad brandrisk i olika regioner och länder är en förutsättning för att kunna minska exponeringsnivån för lokalsamhällen genom bättre landskapsarkitektur.

Strategic

Skogsbränder: brandmeteorologi och riskklassificering (DRMKC)

Riskklassificeringsindex är en viktig realtidsindikator för brandmännen. Det utgör en koncis siffersammanfattning av konstanta (bränslen, topografi) och variabla (väder) faktorer som påverkar initieringen av, utbredningen av och svårigheten att kontrollera branden, och efterföljande brandskador från okontrollerade skogsbränder i ett område som enkelt kan visualiseras och användas för tidig varning.

Achievement of the participants' goals during the exercise (INEGMA-E²)

As an evaluator one has to have a good understanding of what the participants want to achieve to be able to know, whether the scenarios of the exercise supported these learning opportunities or not.

Attendance of participants at post event review (INEGMA-E²)

Participants tend to lose interest in the exercise, after having completed it. Depending on the expectations about the post-event outcomes (it is about findings, explaining to the people, is it about particular/specific processes/findings).

Opinion of the participants about the exercise is an important part of the picture. It should be a composition of partial perspectives.

Strategic

Fullgod gemensam lägesbild (DRIVER+)

Brist på en gemensam lägesbild för att integrera datakällor och beräkningsresultat från olika modeller som är avgörande för  beslutsprocessen ur räddningsledarens perspektiv.

Strategic

Införliva information från flera källor vid insatser av räddningsledningen. (IFAFRI)

Förmågan att införliva information från flera och okonventionella källor vid insatser av räddningsledningen

Strategic

Secure cross-agency documentation, sharing and tracking (STAMINA)

Efficient and secure sharing of the data necessary for decision making has proven to be challenging in the recent COVID-19 crisis.

Strategic

Adequate collaboration and communication guidelines and methodology (STAMINA)

Crisis management is a collective effort encompassing various organisations that need to work seamlessly together across domain and administrative borders.

Strategic

Monitor and counter mis- and disinformation (STAMINA)

Mis- and disinformation can have adverse effects on crisis management and even cause cascading crisis (e.g. civil disobedience and even insurrections)

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.