Skapa s.k. ”actionable intelligence”, dvs. underrättelseinformation som direkt visar vilka motåtgärder som bör vidtas i ett visst fall, baserat på information från flera källor

Endorsed by
Motivation

Förmågan att skapa ”actionable intelligence” baserat på data och information från flera källor

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Blåljusaktörer vill ha lösningar som ger information som kan användas för att fatta effektivare beslut för många olika insatsuppgifter. Informationen ska kunna visas på befintliga plattformar, inklusive smartmobiler, mobila dataterminaler och andra datorsystem. Analyser ska genomföras i realtid och uppdateras när ytterligare data finns tillgängliga. När så är lämpligt ska information sammanställas och presenteras i diagram, i linjediagram, på kartor osv. Potentiella lösningar kan inkludera mallar, kontrollistor eller andra hjälpmedel som gör det möjligt för blåljusaktörer och räddningsledning att fatta mer informerade beslut. Resultat från potentiella lösningar kan även användas för planerings- eller -ändamål.

Denna kapacitetsbrist hänför sig tillden fjärdekapacitetsbristen, ”förmågan att införliva information från flera och icke-traditionella källor vid räddningsledningsinsatser,” som fokuserar på integreringen av data. Datamängderna kan behöva integreras från flera källor för att skapa direkt användbar information, även om detta inte alltid är fallet.Denna SOO-kapacitetsbrist fokuserar på analysen av individuella och/eller integrerade datakällor för att skapa information som kan användas för att uppnå bättre planering, besluts-fattande och åtgärder.

Rationale & related CM function(s)

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.