Varningssystem för allmänheten med återkoppling

Endorsed by
Motivation

Brist på ett effektivt varningssystem för allmänheten med möjlighet att få verifierat huruvida information nått fram till mottagaren.

Relevant hazards
Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Tidig varning är av avgörande betydelse när det gäller att minimera antalet döda och sårade och begränsa konsekvenserna av krisen (förhindra okontrollerbara följdhändelser). Förbättring av predikteringsförmågan (tidig varningsinformation måste vara mer begriplig för blåljusaktörer och/eller allmänheten) och förbättring av utsändning av katastroflarm, särskilt för att nå utsatta grupper, är två huvudaspekter i detta avseende. Användningen av sociala medier för att övervaka befolkningens reaktion på ett larm, och i viss utsträckning kontrollera mottagandet av informationen med hjälp av sentimentanalys eller verklighetsutvinning (”reality mining”, jmfr. ”data mining”), kan ge användbar information beträffande människors attityder.

Referenser i litteraturen: Det finns kapacitetsbrister som definierats i litteraturen för tidiga varningssystem och kapabiliteten att larma utsatta grupper, men ingenting har hittats om att få målgruppens mottagande av meddelande verifierat.

Rationale & related CM function(s)

Olika kommunikationskanaler och medier måste användas för att nå ut till utsatta grupper i befolkningen och övervaka reaktioner.
Effektiva kommunikationspolicyer, planer och procedurer kommer att vara till stöd för deltagande organisationer, t.ex. genom att de kan definiera varje aktörs ansvar och befogenheter beträffande kommunikations- och informationshantering, klargöra vilka målgrupperna är, utveckla implementeringspaket (målgrupp, information, kanaler, verktyg, tidsram), utföra övervakning samt inhämta återkoppling från institutioner och allmänheten.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798