Underlätta matchning av CDM-lösningar efter kapacitetsbehov

Endorsed by
Motivation
  1. Gör det enklare att uttrycka  aktörers kapacitetsbehov och kapacitetsbrister.
  2. Underlätta förståelsen av dessa behov av lösningsägare så att de kan utveckla och tillkännage de innovativa lösningar som bildar slutlösningen.
  3. Gör det enklare att upptäcka de innovativa lösningar som tillgodoser -behoven och CDM-bristerna.
Potential Solutions

Blåljusaktörer och andra berörda aktörer i - och katastrofhanteringen strävar efter att hålla befolkningen, sin egendom och infrastrukturen säker mot ett ökande antal hot. Deras budget och deras resurser är begränsade, och behöver sättas in på effektivast möjliga sätt.

Det finns gott om lösningar som förutsätts möta dessa , och nya tas fram varje dag. Men det är (alltför) svårt att ta reda på om en verkligen fungerar som den påstås göra, om lösningen möter användarbehoven, och om den ger en påtaglig fördel för dem.

Rationale & related CM function(s)

Gör det enklare att upptäcka lösningar som uppfyller de verkliga behoven hos berörda aktörer, inklusive lösningar som fortfarande är under utveckling.
Gör det enklare att presentera och kommunicera behoven hos de berörda aktörerna i kris- och katastrofhanteringen
Gör det enklare att publicera information om innovativa krishanteringslösningar i alla utvecklingsfaser, från idén till det validerade driftsprogrammet
Gör det enklare att översätta beskrivningarna av lösningen och bristerna till de berörda aktörernas språk. På så sätt kommer de berörda aktörer som inte har tillräckligt goda kunskaper i engelska ändå att kunna upptäcka lösningarna.
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.