Realtidsdata och fusion av information till stöd för räddningsledarens beslutsfattande

Endorsed by
Motivation

Begränsningar i möjligheterna att i realtid slå samman och syntetisera spridda datakällor och datamodeller (historiska händelser, spridningsmodeller, taktisk situation, karta över kritiska stödresurser, osv.) till stöd för räddningsledarens beslutsfattande.

Potential Solutions

Den här kapacitetsbristen handlar om att använda olika källor för rådata, och sedan omvandla dessa rådata till underrättelseinformation som direkt visar vilka motåtgärder som bör vidtas i ett visst fall. Detta innebär förmågan att simultant visa data från blåljusaktörer som befinner sig på olika platser, men också från externa källor som operatörer av kritisk infrastruktur, lokala myndigheter och forskare.Detta leder till utmaningar som användningen av ett unikt GIS-system med olika format och skalor; organiseringen av, lagringen i, åtkomsten till och behörighetskontroll för centrallager för databaser; och uppdatering av data.
 

Målen är att öka situationsmedvetenheten genom en bättre förståelse av krisdynamiken för att stödja beslutsfattande i realtid om och möjliggöra en bättre kapacitet för föregripande av faror.
 

Referenser i litteraturen: Utmaningen att omvandla rådata är väldokumenterad i litteraturen liksom även förmågan att återanvända information från tidigare, liknande händelser.

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.