This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Underlätta matchning av CDM-lösningar efter kapacitetsbehov (DRIVER+)

  1. Gör det enklare att uttrycka  aktörers kapacitetsbehov och kapacitetsbrister.
  2. Underlätta förståelsen av dessa behov av lösningsägare så att de kan utveckla och tillkännage de innovativa lösningar som bildar slutlösningen.
  3. Gör det enklare att upptäcka de innovativa lösningar som tillgodoser -behoven och CDM-bristerna.
Strategic

Lokalisering i realtid av blåljusaktörer och faror (IFAFRI)

Förmågan att i realtid veta var blåljusaktörer befinner sig och deras närhet till risker/hot och faror

Strategic

Snabb identifiering av farliga agenser och föroreningar (IFAFRI)

Förmågan att snabbt identifiera farliga agenser och föroreningar

Strategic

Upptäckt, övervakning och analys i realtid av hot och faror (IFAFRI)

Förmågan att i realtid upptäcka, övervaka och analysera passiva och aktiva hot och faror på incidentplatser

Strategic

Lokalisera döda och sårade vid stora skogsbränder (DRIVER+)

Begränsade möjligheter att fastställa lokaliseringen för sårade/instängda/avlidna vid stora skogsbränder.

Strategic

Hantera den psykologiska stressen hos frivilligarbetare (DRIVER+)

Låg medvetenhet och bristande att ta itu med farorna med skadliga effekter på den mentala hälsan och minskat psykosocialt välbefinnande hos spontant engagerade och utbildade frivilligarbetare efter krishanteringsinsatser.

Strategic

Införliva information från flera och okonventionella källor (DRIVER+)

Bristfällig att rapportera om farliga områden och ge en situationsöversikt från flera och okonventionella källor (t.ex. crowdsourcing och sociala medier) vid krishanteringsinsatser.

Strategic

Skogsbränder: klimatförändringar (DRMKC)

Förståelse för hur framtida klimatförändringar kommer att påverka skogsbränder och därmed förenade utsläpp av växthusgaser i Europa och globalt är viktigt för att kunna fastställa potentialen för skogar att anpassa och begränsa klimatförändringar.

Strategic

Forest fires: Wildland-Urban Interface (WUI) (DRMKC)

Wildland–urban and rural–urban interfaces are the spatial manifestation of the coupling of fire and people, and the most proximate scale of exposure and mitigation The abandonment of rural lands and the expansion of urban areas led to the creation of important interfaces between built infrastructures and vegetation with high fuel load that, when burning, create very significant threats to people and make firefighting and other civil protection operations much more difficult to coordinate.

Strategic

Forest fires: Restoration (DRMKC)

Data on fire effects, post-fire vegetation and fuel dynamics is still incomplete in some European ecosystems.

Strategic

Forest fires: Fuel management (DRMKC)

Fuel management is critical to reduce the probability of ignitions and fire propagation. The increasing trend in fuel load and continuity in southern Europe over the last century can be attributed to land abandonment, inadequate landscape and forest management, and fire exclusion policies.

eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798