This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Underlätta matchning av CDM-lösningar efter kapacitetsbehov (DRIVER+)

  1. Gör det enklare att uttrycka  aktörers kapacitetsbehov och kapacitetsbrister.
  2. Underlätta förståelsen av dessa behov av lösningsägare så att de kan utveckla och tillkännage de innovativa lösningar som bildar slutlösningen.
  3. Gör det enklare att upptäcka de innovativa lösningar som tillgodoser -behoven och CDM-bristerna.
Strategic

Lokalisering i realtid av blåljusaktörer och faror (IFAFRI)

Förmågan att i realtid veta var blåljusaktörer befinner sig och deras närhet till risker/hot och faror

Strategic

Snabb identifiering av farliga agenser och föroreningar (IFAFRI)

Förmågan att snabbt identifiera farliga agenser och föroreningar

Strategic

Upptäckt, övervakning och analys i realtid av hot och faror (IFAFRI)

Förmågan att i realtid upptäcka, övervaka och analysera passiva och aktiva hot och faror på incidentplatser

Strategic

Lokalisera döda och sårade vid stora skogsbränder (DRIVER+)

Begränsade möjligheter att fastställa lokaliseringen för sårade/instängda/avlidna vid stora skogsbränder.

Strategic

Hantera den psykologiska stressen hos frivilligarbetare (DRIVER+)

Låg medvetenhet och bristande att ta itu med farorna med skadliga effekter på den mentala hälsan och minskat psykosocialt välbefinnande hos spontant engagerade och utbildade frivilligarbetare efter krishanteringsinsatser.

Strategic

Forest fires: Firefighting Techniques (DRMKC)

The increasing intensity of wildfires, together with the increased concern about fire safety and costs, requires better strategies and tactics for firefighting.

Strategic

Realtidsdata och fusion av information till stöd för räddningsledarens beslutsfattande (DRIVER+)

Begränsningar i möjligheterna att i realtid slå samman och syntetisera spridda datakällor och datamodeller (historiska händelser, spridningsmodeller, taktisk situation, karta över kritiska stödresurser, osv.) till stöd för räddningsledarens beslutsfattande.

Strategic

Adequate Crisis Management legislation (STAMINA)

Provide a sound legal basis for various aspects of Crisis Management in all parts of the CM cycle.

Strategic

Forest fires: Restoration (DRMKC)

Data on fire effects, post-fire vegetation and fuel dynamics is still incomplete in some European ecosystems.

Strategic

Forest fires: Fuel management (DRMKC)

Fuel management is critical to reduce the probability of ignitions and fire propagation. The increasing trend in fuel load and continuity in southern Europe over the last century can be attributed to land abandonment, inadequate landscape and forest management, and fire exclusion policies.

 

 

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.