This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Underlätta matchning av CDM-lösningar efter kapacitetsbehov (DRIVER+)

  1. Gör det enklare att uttrycka  aktörers kapacitetsbehov och kapacitetsbrister.
  2. Underlätta förståelsen av dessa behov av lösningsägare så att de kan utveckla och tillkännage de innovativa lösningar som bildar slutlösningen.
  3. Gör det enklare att upptäcka de innovativa lösningar som tillgodoser -behoven och CDM-bristerna.

SITUATIONAL AWARENESS & DECISION SUPPORT (STAMINA)

Despite advances in technology and tools to increase situational awareness in the areas of surveillance, a number of gaps and importantly new opportunities to leverage, test and implement new and innovative approaches have been identified. The concepts proposed seek to enhance significantly the situational awareness and decision support capabilities within the EU to:

  • Gather, process and analyse data at the community level thereby giving vital lead time in event detection and the capacity to measure and track the societal and economic impacts of pandemics in future.
  • Enhance EU and Member State capacity to analyse and visualise data by developing visual analytic tools that can be targeted at experts, decision makers, front line workers and civil society.
  • Carry out sophisticated predictive/prognostic modelling to examine likely scenarios in the development of a high impact epidemic/pandemic including morbidity, mortality, extent and rate spread as well as the impact of countermeasures.
  • Get ahead of the next pathogen jump by supporting the development and integration of the next generation of laboratory services and diagnostics.
Strategic

Bedömning av tvärsektoriella sårbarheter (DRIVER+)

Begränsningar i av tvärsektoriella sårbarheter (människor, egendom, miljö) för att optimera uppgiftsprioritering och beslutsfattande.

Strategic

Inhämta kritisk information på avstånd om incidenten (IFAFRI)

Förmågan att inhämta kritisk information på avstånd om incidentens omfattning, dess yttre förlopp eller dess inre förlopp

Strategic

Införliva information från flera källor vid insatser av räddningsledningen. (IFAFRI)

Förmågan att införliva information från flera och okonventionella källor vid insatser av räddningsledningen

Strategic

Utför operationer på plats på avstånd utan att utsätta blåljusaktörer för faror (IFAFRI)

Förmågan att utföraoperationer på plats på avstånd utan att utsätta blåljusaktörer för faror

Strategic

Ge medicinsk hjälp åt sårade (DRIVER+)

Hinder för möjligheten att ge medicinsk hjälp åt sårade, antingen genom att transportera dem till ett säkert ställe eller genom att tillkalla akutsjukvård till incidentplatsen (när medicinsk vård inte ges av brandbrigaderna) ‒ särskilt vid skogsbränder.

Strategic

Resursplanering för storskaliga och långvariga kriser (DRIVER+)

Begränsningar i planeringen av resurser (kvalificerad personal och utrustning) för under storskaliga och långvariga kriser

Strategic

Införliva information från flera och okonventionella källor (DRIVER+)

Bristfällig att rapportera om farliga områden och ge en situationsöversikt från flera och okonventionella källor (t.ex. crowdsourcing och sociala medier) vid krishanteringsinsatser.

Strategic

Forest fires: Damage and Loss Assessment (DRMKC)

Damages and losses produced by wildfires depend on fire regimes and ecosystems’ vulnerability to fire. Fire severity is one of the main factors affecting damages and losses.

Strategic

Realtidsdata och fusion av information till stöd för räddningsledarens beslutsfattande (DRIVER+)

Begränsningar i möjligheterna att i realtid slå samman och syntetisera spridda datakällor och datamodeller (historiska händelser, spridningsmodeller, taktisk situation, karta över kritiska stödresurser, osv.) till stöd för räddningsledarens beslutsfattande.

Strategic

Forest fires: Technological Tools (DRMKC)

The increase in extent and intensity of wildfires creates more challenges for managing fire and firefighting. Technological tools can play a key role through enhancing the information flow and supporting the decision support systems used by fire commanders to take adequate emergency decisions (evacuation or confinement) and coordinate the action of first responders.

eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798