This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Underlätta matchning av CDM-lösningar efter kapacitetsbehov (DRIVER+)

  1. Gör det enklare att uttrycka  aktörers kapacitetsbehov och kapacitetsbrister.
  2. Underlätta förståelsen av dessa behov av lösningsägare så att de kan utveckla och tillkännage de innovativa lösningar som bildar slutlösningen.
  3. Gör det enklare att upptäcka de innovativa lösningar som tillgodoser -behoven och CDM-bristerna.

Back tracing of contact stations of infected persons (Johanniter Austria)

Within the patient and emergency transport we need to minimize the spread of diseases as best as possible to reduce the of our patients and staff. A complete disinfection of the ambulance cars after each transport is not possible, therfore we have to be aware of the risk of contamination.

Strategic

Upptäckt, övervakning och analys i realtid av hot och faror (IFAFRI)

Förmågan att i realtid upptäcka, övervaka och analysera passiva och aktiva hot och faror på incidentplatser

Strategic

Adequate technology for communication with the public (STAMINA)

Recent COVID-19 crisis has demonstrated that EU states have so far failed to endorse a solid pandemics/epidemics communication methodology, develop clear guidelines and enforce use of these guidelines in crisis situations. In addition, the communication with the public was also inadequate - on the one hand impeding the use of information provided by the public in crisis manageent and on the other hand causing confusion and even panic among the population at first and leading to erosion of trust in authorities, thus facilitating the rise of rumours, conspiracy theories, civil unrests and even riots. 

Strategic

Införliva information från flera och okonventionella källor (DRIVER+)

Bristfällig att rapportera om farliga områden och ge en situationsöversikt från flera och okonventionella källor (t.ex. crowdsourcing och sociala medier) vid krishanteringsinsatser.

Strategic

Modellering och visualisering av dynamiken i kemiska och radiologiska hot (DRIVER+)

Begränsningar i möjligheten att modellera realtidsdynamiken (insatsfasen), eller dynamiken före händelsen (beredskapsfasen), i kemiska och radiologiska hot, och visualisera uppnådda resultat i en form som kan användas direkt av räddningsledaren.

Strategic

Training and assessing the level of preparedness (STAMINA)

Training the individuals and organisations and testing their preparedness level increases the resilience and exposes the shortcomings that need to be handled.

Strategic

Skogsbränder: brandbeteende (DRMKC)

Förståelse för det sätt på vilket en brand reagerar på variablerna bränsle, väder och topografi, inklusive variabler som spridningshastighet och intensitet, kan vara till hjälp för att såväl bekämpa redan antända bränder som till hjälp i syfte.

 

 

Strategic

Cross-agency decision support tools (STAMINA)

Crisis management in the recent COVID-19 pandemics has been impeded by lack of coherence between decision making in different agencies and at different levels.

Strategic

Skogsbränder: geografiska mönster och tidsmönster (DRMKC)

Hanteringsåtgärder och insättandet av resurser för att hindra bränder baseras på var och hur bränderna uppstår. Att känna till vad det är som gör ett område särskilt benäget för bränder eller inte är viktigt, inte bara för att bevara dess värden och resurser, men också för att förhindra att framtida hanteringsåtgärder, i synnerhet i områden där bränder ackumuleras, inte leder till ökad sårbarhet för skogsbränder.

 

Strategic

Resursstyrning under långsiktiga krishanteringsinsatser (DRIVER+)

Brister vad beträffar resursstyrning (mänskliga resurser, maskinvara osv.) under långsiktiga krishanteringsinsatsermed flera berörda aktörer involverade.

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.