This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Underlätta matchning av CDM-lösningar efter kapacitetsbehov (DRIVER+)

  1. Gör det enklare att uttrycka  aktörers kapacitetsbehov och kapacitetsbrister.
  2. Underlätta förståelsen av dessa behov av lösningsägare så att de kan utveckla och tillkännage de innovativa lösningar som bildar slutlösningen.
  3. Gör det enklare att upptäcka de innovativa lösningar som tillgodoser -behoven och CDM-bristerna.

RESOURCE PLANNING (STAMINA)

Member States (MS) are often unsure about the availability of health system resources, and their potential demand during a pandemic situation. There is a requirement for flexible interactive planning solutions that can be deployed at MS level, where these systems can integrate with existing health information systems to obtain resource availability, and then identify the health system demands that a pandemic can place on a MS.

Strategic

Resursstyrning under långsiktiga krishanteringsinsatser (DRIVER+)

Brister vad beträffar resursstyrning (mänskliga resurser, maskinvara osv.) under långsiktiga krishanteringsinsatsermed flera berörda aktörer involverade.

Strategic

Snabb identifiering av farliga agenser och föroreningar (IFAFRI)

Förmågan att snabbt identifiera farliga agenser och föroreningar

Strategic

Upptäckt, övervakning och analys i realtid av hot och faror (IFAFRI)

Förmågan att i realtid upptäcka, övervaka och analysera passiva och aktiva hot och faror på incidentplatser

Strategic

Lokalisera döda och sårade vid stora skogsbränder (DRIVER+)

Begränsade möjligheter att fastställa lokaliseringen för sårade/instängda/avlidna vid stora skogsbränder.

Strategic

Hantera den psykologiska stressen hos frivilligarbetare (DRIVER+)

Låg medvetenhet och bristande att ta itu med farorna med skadliga effekter på den mentala hälsan och minskat psykosocialt välbefinnande hos spontant engagerade och utbildade frivilligarbetare efter krishanteringsinsatser.

Strategic

Forest fires: Firefighting Techniques (DRMKC)

The increasing intensity of wildfires, together with the increased concern about fire safety and costs, requires better strategies and tactics for firefighting.

Strategic

Modellering och visualisering av dynamiken i kemiska och radiologiska hot (DRIVER+)

Begränsningar i möjligheten att modellera realtidsdynamiken (insatsfasen), eller dynamiken före händelsen (beredskapsfasen), i kemiska och radiologiska hot, och visualisera uppnådda resultat i en form som kan användas direkt av räddningsledaren.

Strategic

Forest fires: Fire Safety (DRMKC)

Safety is the first concern of all involved in forest fires. The optimisation of operations, such as firefighters’ equipment and the use of forest roads for evacuation and for safe firefighting, are all part of the fire safety issue.

Strategic

Tillhandahåll lämplig och avancerad personlig skyddsutrustning (IFAFRI)

att erbjuda lämplig och avancerad personlig skyddsutrustning

eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798