This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Underlätta matchning av CDM-lösningar efter kapacitetsbehov (DRIVER+)

  1. Gör det enklare att uttrycka  aktörers kapacitetsbehov och kapacitetsbrister.
  2. Underlätta förståelsen av dessa behov av lösningsägare så att de kan utveckla och tillkännage de innovativa lösningar som bildar slutlösningen.
  3. Gör det enklare att upptäcka de innovativa lösningar som tillgodoser -behoven och CDM-bristerna.
Strategic

Bedömning av tvärsektoriella sårbarheter (DRIVER+)

Begränsningar i av tvärsektoriella sårbarheter (människor, egendom, miljö) för att optimera uppgiftsprioritering och beslutsfattande.

Strategic

Snabb identifiering av farliga agenser och föroreningar (IFAFRI)

Förmågan att snabbt identifiera farliga agenser och föroreningar

Strategic

Forest fires: Preparedness (DRMKC)

The preparedness of agencies and communities to deal with forest fires requires an adequate evaluation of fire and its timely communication, reliable early-warning systems, as well as the training of personnel for efficient emergency operations.

Strategic

Övervaka de fysiologiska tecknen hos blåljusaktörer (IFAFRI)

Förmågan att övervaka de fysiologiska tecknen hosblåljusaktörer

Strategic

Adequate collaboration and communication guidelines and methodology (STAMINA)

Crisis management is a collective effort encompassing various organisations that need to work seamlessly together across domain and administrative borders.

Strategic

Forest fires: Damage and Loss Assessment (DRMKC)

Damages and losses produced by wildfires depend on fire regimes and ecosystems’ vulnerability to fire. Fire severity is one of the main factors affecting damages and losses.

Strategic

Realtidsdata och fusion av information till stöd för räddningsledarens beslutsfattande (DRIVER+)

Begränsningar i möjligheterna att i realtid slå samman och syntetisera spridda datakällor och datamodeller (historiska händelser, spridningsmodeller, taktisk situation, karta över kritiska stödresurser, osv.) till stöd för räddningsledarens beslutsfattande.

Strategic

Adequate Crisis Management legislation (STAMINA)

Provide a sound legal basis for various aspects of Crisis Management in all parts of the CM cycle.

Strategic

Forest fires: Restoration (DRMKC)

Data on fire effects, post-fire vegetation and fuel dynamics is still incomplete in some European ecosystems.

Strategic

Contact tracing and backtracing (STAMINA)

Contact tracing (also known as partner notification) is a primary means of controlling infectious diseases such as tuberculosis (TB), human immunodeficiency virus (HIV), and sexually transmitted diseases (STDs). Contact tracing has also played an important role in controlling the COVID-19 spread. Backtracing is similar to contact tracing, but concentrates on tracing back the movements of infected persons. Similar functionality may be required in other types of crisis, e.g. 

Strategic

Fullgod gemensam lägesbild (DRIVER+)

Brist på en gemensam lägesbild för att integrera datakällor och beräkningsresultat från olika modeller som är avgörande för  beslutsprocessen ur räddningsledarens perspektiv.

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.