TODO: Help text

Enbart en fil.
Begränsning 512 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, png, svg.