Textformat

Grundläggande HTML

 • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang class data-dialog-options data-dialog-type data-dialog-renderer> <em> <strong> <dfn class tabindex title> <button class disabled> <blockquote cite> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <p> <br> <span> <img src alt height width data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <table> <caption> <tbody> <thead> <tfoot> <th> <td> <tr>

  Denna webbplats tillåter innehåll med HTML. Att lära sig HTML kan kännas som en övermäktig uppgift, men att lära sig de enklaste HTML-taggarna är mycket enkelt. Denna tabell ger exempel för varje tagg som är aktiverad på denna webbplats.

  För mer information, se W3C:s HTML Specifications eller använd en sökmotor för att hitta andra webbplatser som förklarar HTML.

  Taggbeskrivning Du skriver Du får
  Ankare används för att skapa länkar till andra sidor. <a href="https://pos.driver-project.eu">Portfolio of CDM Gaps, Solutions and Trials</a> Portfolio of CDM Gaps, Solutions and Trials
  Betonat/kursivt <em>Betonat/kursivt</em> Betonat/kursivt
  Fet <strong>Fet</strong> Fet
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen dfn.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen button.
  Blockciterat <blockquote>Blockciterat</blockquote>
  Blockciterat
  Punktlista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan <ul> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ul>
  • Första posten
  • Andra posten
  Numrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan <ol> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ol>
  1. Första posten
  2. Andra posten
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen li.
  Definitionslistor liknar andra listor i HTML. <dl> inleder listan, <dt> inleder definitionstermen och <dd> inleder definitionsbeskrivningen. <dl> <dt>Första termen</dt> <dd>Första definitionen</dd> <dt>Andra termen</dt> <dd>Andra definitionen</dd> </dl>
  Första termen
  Första definitionen
  Andra termen
  Andra definitionen
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen dt.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen dd.
  Rubrik <h2>Underrubrik</h2>

  Underrubrik

  Rubrik <h3>Tredje rubrik</h3>

  Tredje rubrik

  Rubrik <h4>Fjärde rubrik</h4>

  Fjärde rubrik

  Rubrik <h5>Femte rubrik</h5>
  Femte rubrik
  Rubrik <h6>Sjätte rubrik</h6>
  Sjätte rubrik
  Som standard läggs stycketaggar till automatiskt. Använd denna tagg för att lägga till flera. <p>Första stycket.</p> <p>Andra stycket.</p>

  Första stycket.

  Andra stycket.

  Som standard läggs radbrytningstaggar till automatiskt, så använd denna tagg för att lägga till flera. Den här taggen används lite annorlunda i och med att den inte har en start- och sluttagg som övriga taggar. Använd ett extra "/" inuti taggen för att behålla kompatibiliteten med XHTML 1.0. Text med <br />radbrytning Text med
  radbrytning
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen span.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen img.
  Tabell <table> <tr><th>Tabellhuvud</th></tr> <tr><td>Tabellcell</td></tr> </table>
  Tabellhuvud
  Tabellcell
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen caption.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen tbody.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen thead.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen tfoot.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen th.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen td.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen tr.

  De flesta ovanliga tecken kan skrivas in direkt utan problem.

  Försök använda HTML-teckenenheter om du råkar ut för problem. Ett vanligt exempel är &amp; för ett &-tecken. En komplett lista över teckenenheter finns på sidan HTML entities . Några av de tillgängliga tecknen är:

  Teckenbeskrivning Du skriver Du får
  Tecknet & &amp; &
  Större än &gt; >
  Mindre än &lt; <
  Citationstecken &quot; "
 • Du kan justera bilder, videor, blockcitat och så vidare åt vänster, höger eller till mitten. Exempel:

  • Justera en bild till vänster: <img src="" data-align="left" />
  • Justera en bild till mitten: <img src="" data-align="center" />
  • Justera en bild till höger: <img src="" data-align="right" />
  • … och du kan också använda detta med andra element: <video src="" data-align="center" />
 • Du kan lägga till text till bilder, videos, blockcitat och så vidare. Exempel:

  • <img src="" data-caption="Det här är en bildtext" />
  • <video src="" data-caption="Drupals dans" />
  • <blockquote data-caption="Dries Buytaert">Drupal är häftigt!</blockquote>
  • <code data-caption="Hello world i JavaScript.">alert("Hello world!");</code>
 • Enbart filer som finns på den här webbplatsen får användas i taggar av typ <img>.

Ren text

 • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang class data-dialog-options data-dialog-type data-dialog-renderer> <em> <strong> <dfn class tabindex title> <button class disabled> <blockquote cite> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <p> <br> <span> <img src alt height width data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <table> <caption> <tbody> <thead> <tfoot> <th> <td> <tr>

  Denna webbplats tillåter innehåll med HTML. Att lära sig HTML kan kännas som en övermäktig uppgift, men att lära sig de enklaste HTML-taggarna är mycket enkelt. Denna tabell ger exempel för varje tagg som är aktiverad på denna webbplats.

  För mer information, se W3C:s HTML Specifications eller använd en sökmotor för att hitta andra webbplatser som förklarar HTML.

  Taggbeskrivning Du skriver Du får
  Ankare används för att skapa länkar till andra sidor. <a href="https://pos.driver-project.eu">Portfolio of CDM Gaps, Solutions and Trials</a> Portfolio of CDM Gaps, Solutions and Trials
  Betonat/kursivt <em>Betonat/kursivt</em> Betonat/kursivt
  Fet <strong>Fet</strong> Fet
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen dfn.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen button.
  Blockciterat <blockquote>Blockciterat</blockquote>
  Blockciterat
  Punktlista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan <ul> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ul>
  • Första posten
  • Andra posten
  Numrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan <ol> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ol>
  1. Första posten
  2. Andra posten
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen li.
  Definitionslistor liknar andra listor i HTML. <dl> inleder listan, <dt> inleder definitionstermen och <dd> inleder definitionsbeskrivningen. <dl> <dt>Första termen</dt> <dd>Första definitionen</dd> <dt>Andra termen</dt> <dd>Andra definitionen</dd> </dl>
  Första termen
  Första definitionen
  Andra termen
  Andra definitionen
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen dt.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen dd.
  Rubrik <h2>Underrubrik</h2>

  Underrubrik

  Rubrik <h3>Tredje rubrik</h3>

  Tredje rubrik

  Rubrik <h4>Fjärde rubrik</h4>

  Fjärde rubrik

  Rubrik <h5>Femte rubrik</h5>
  Femte rubrik
  Rubrik <h6>Sjätte rubrik</h6>
  Sjätte rubrik
  Som standard läggs stycketaggar till automatiskt. Använd denna tagg för att lägga till flera. <p>Första stycket.</p> <p>Andra stycket.</p>

  Första stycket.

  Andra stycket.

  Som standard läggs radbrytningstaggar till automatiskt, så använd denna tagg för att lägga till flera. Den här taggen används lite annorlunda i och med att den inte har en start- och sluttagg som övriga taggar. Använd ett extra "/" inuti taggen för att behålla kompatibiliteten med XHTML 1.0. Text med <br />radbrytning Text med
  radbrytning
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen span.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen img.
  Tabell <table> <tr><th>Tabellhuvud</th></tr> <tr><td>Tabellcell</td></tr> </table>
  Tabellhuvud
  Tabellcell
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen caption.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen tbody.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen thead.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen tfoot.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen th.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen td.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen tr.

  De flesta ovanliga tecken kan skrivas in direkt utan problem.

  Försök använda HTML-teckenenheter om du råkar ut för problem. Ett vanligt exempel är &amp; för ett &-tecken. En komplett lista över teckenenheter finns på sidan HTML entities . Några av de tillgängliga tecknen är:

  Teckenbeskrivning Du skriver Du får
  Tecknet & &amp; &
  Större än &gt; >
  Mindre än &lt; <
  Citationstecken &quot; "
 • Inga HTML-taggar tillåtna.
 • Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (<br />) och taggar för stycken (<p> och </p>) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader.
 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798