As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
NoSaCo Rack ‒ multifunktionellt, rack-redo kommunikationssystem

NoSaCo Rack

Multifunktionell, flexibel terminal för bredbandskommunikation via satellitnätverk och lokala nätverk
Team Österreich Digital

Team Österreich Digital

Team Österreich Digital är den digitala kontaktpunkten för förvaltning av digitala frivilligarbetare.
Upp till 40 multiplexa fälttelefonterminaler kan anslutas längs 14 km fältkabel, var och en med sitt eget ID som används för att ringa. Systemet är fristående och energimässigt autonomt för 8 veckors användning. Stödjer 7 samtidiga duplexsamtal, konferenssamtal, sändningssamtal, osv., allt för effektiv kommandokontroll och samordning. Det kan även samverka med andra nätverk.

C3 fälttelefonsystem för katastrofsituationer

APM-40 möjliggör snabb driftsättning av ett omfattande röstkommunikationsnätverk i katastrofdrabbade områden, även när all annan infrastruktur för telekommunikation är utslagen.
eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.