As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
Logotypen för LCMS

LCMS

LCMS (Landelijk CrisisManagement Systeem, Nederländernas nationella krishanteringssystem) är ett rikstäckande krishanteringssystem som används i Nederländerna för att upprätthålla och dela en gemensam lägesbild till stöd för samarbete vid storskalig krishantering.
IP-meshnätverk och mobila ad hoc-nätverk

IP-meshnätverk | MANET-lösningar

I egenskap av ett företag oberoende av någon tillverkare är en av våra kärnkompetenser att identifiera tekniktrender samt att utvärdera och definiera innovativa produkter och lösningar.
Logotypen för MoreIT

MoreIT ‒ stöd för ansvarsfull innovation och digital etik

Verktyg och tjänster för ansvarsfull innovation och digital etik.
Huvudsida ‒ självförklarande

FRT ‒ Field Reporting Tool

Field Reporting Tool är en plattform för att samla in och snabbt dela multimedial georefererad information.
SIM-CI Simuleringsplattform

SIM-CI

SIM-CI tillhandahåller en översikt över kritisk infrastruktur (elektricitet, gas, vatten, telekommunikation, internet, vägar, trafiknätverk) som kommer att påverkas av störande händelser som översvämningar eller cyberattacker.
Visning av leveranskedja

HumLogSuite

HumLog Suite är en plattform för prestationsbedömning, som används för logistikprocesser inom krishantering.
MDA kommando och kontroll i Försök 2

MDA kommando- och kontrollsystem

MDA C4I systemet möjliggör effektiv reaktion i realtid till uppdrag på plats (t.ex. Personer som behöver läkarvård), genom lokalisering av platsen, lokalisering av nödvändiga och tillgängliga resurser, tilldelning av resurser och uppföljning av resultatet.
Grafiskt användargränssnitt

LifeX COP

LifeX COP är en webbcentrisk lösning för flera användare, som har utvecklades av Frequentis för att hantera avsaknaden av en gemensam operationell bild av alla krishanteringsåtgärder.
SMAP-diagram

Social Media Analysis Platform (SMAP)

SMAP gör det möjligt att hitta information som är relevant för en kris på sociala medier.
dd

Snabb kartläggning

DroneRapidMapping möjliggör av snabb kartläggning av incident-/krisområdet. Systemet möjliggör extremt snabb sammanställning av geometriskt korrigerade flygbilder från alla drönare (RPAS) som tillhör utrycknings- eller krishanteringspersonal.
Socrates OC användargränssnitt

SOCRATES OC

SOCRATES OC förbättrar användarens analys- och beslutsfattande förmåga genom att öka den gemensamma medvetenheten om situationen baserat på relevanta uppgifter om verksamhetens situation, inklusive inträffade kriser, uppdrag och resurser.
Reklamblad för EuroSIM, första sidan

EuroSIM

EuroSIM är ett verktyg för informationshantering/lägesbild som finansieras av Europeiska rymdorganisationen (ESA), komplett med egna modellerings- och simuleringsalgoritmer och inbyggd tjänsttillgänglighet. Verktyget har länge använts och finslipats av två ledande Nato-militärer.
Självnivellerande räddningsvagn med en bår för användning i oländig terräng

Nordic GTV (terrängräddningsvagn med gyro)

Nordic Gyro Terrain Vehicle är en liten släpvagn med hjul eller medar för användning i terräng. Den kan dras av ett motordrivet terrängfordon (terränghjuling/terrängskoter), inklusive snöskoter.
ICM-skärmdump

REM Railway incident management

REM Railway incident management av Frequentis gör det möjligt för personal både på plats och på andra ställen att hantera järnvägsrelaterade incidenter som sträcker sig från driftsmässiga och tekniska incidenter till olyckor och krissituationer.
Grafiskt användargränssnitt

IO-DA

Lösningen IO-DA underlättar situationsbedömning genom att tillhandahålla olika modellerare.
GINA Central

GINA

GINA-systemet är en kartprogramvaruteknik för datorer, surfplattor och smartphones
IDF använder WDS under en övning

EZPack Water distribution station (WDS)

EZPack Water Distribution System (WDS) är en omfattande vattenlösning för nödsituationer, katastrofer och vattenkriser.
övervaka

DIVOS - Avancerad uppdragskritisk inspelning

DIVOS-inspelningssystemet tillhandahåller grundlig dokumentation av alla händelser och aktiviteter under hela krishanteringsfasen. Det samlar in och lagrar röstkommunikation, övervakningsinformation såväl som all operatörverksamhet.
Hantering av en gränsöverskridande brand med olika incidenter och ämnen som sprids från en gasplym.

CITY MANAGEMENT PORTAL

City Management Portal är särskilt utformad för rutinhantering av stadsverksamhet samt stora evenemang och krissituationer.
GDACSmobile enhetsvy

GDACSmobile

GDACSmobile är en stödplattform, där uppgifter för att göra personer medvetna om situationen kan samlas in och delas. Dess syfte är att nå två huvudgrupper med olika rättigheter och roller: personer som sysslar med räddningsarbete och den (drabbade) befolkningen.
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798