As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, plattform för dataintegration och utveckling

vieWTerra Evolution

vieWTerra Suite är en produktsvit som tillåter räddningspersonal att snabbt bygga en virtuell 4D-representation (syntetisk 3D-miljö + tidsdimension) av valfritt potentiellt krisområde i hela världen.
3Di möjliggör korrekt modellering av en översvämning

3Di ‒ vattenförvaltning

3Di är ett molnbaserat, mångsidigt instrument för vattenhantering som möjliggör prognoser för översvämningar och kartläggning av risker.
ASIGN PRO Smartphone Application för insamling och vidarebefordrande av fältdata.

ASIGN

ASIGN är en lösning som hjälper till att minska responstiderna vid nödsituationer och katastrofer genom snabb och effektiv insamling och kommunikation av fotografier eller videor, även via begränsad bandbredd.
Psykologisk första hjälpen är ett sätt att hjälpa personer som mår dåligt, så att de känner sig lugnade och får stöd under stora utmaningar.

Scenariobaserad utbildning i psykologisk första hjälpen (PFH)

Den scenarieförstärkta utbildningen i psykologisk första hjälpen (PFA) ger kunskaper om vad PFA är, riktlinjer för hur PFA ska utföras, samt ett övningspaket.
eHealthPass och den internationella patientöversikten

eHealthPass

eHealthpass är en patientcentrerad lösning som gör det möjligt för patienter att på ett säkert sätt med hjälp av en smartmobil bära med sig och hantera sin fullständiga medicinska information. När en kris slår till ger den sjukvårdspersonalen snabb tillgång till patienters vitala medicinska information
Den_samarbetsinriktade_STORM-instrumentpanelen för beslutsfattande_startsida. Den inkluderar de kulturarvsplatser som för närvarande är skyddade, t.ex. de diocletianska värmebaden i Rom (Italien), Rethymnos historiska centrum på Kreta (Grekland) och den antika staden Efesos i Anatolien (Turkiet).

STORM

STORM Dashboard tillhandahåller samarbetsinriktade och operativa tjänster som möjliggör bättre agerande i de förebyggande faserna och insatsfaserna av en katastrof
Möjliggöra tillförlitlig foto- och videokommunikation med obemannade luftfartyg under flygning via UAV-ASIGN-appen

UAV-ASIGN

UAV-ASIGN är en programvarulösning som bidrar till förkortad insatstid i nödlägen och vid katastrofer genom att samla in och skicka foton och videor från ett obemannat luftfartyg under flygning, även vid låga eller begränsade bandbredder.
Logotypen för LCMS

LCMS

LCMS (Landelijk CrisisManagement Systeem, Nederländernas nationella krishanteringssystem) är ett rikstäckande krishanteringssystem som används i Nederländerna för att upprätthålla och dela en gemensam lägesbild till stöd för samarbete vid storskalig krishantering.
IP-meshnätverk och mobila ad hoc-nätverk

IP-meshnätverk | MANET-lösningar

I egenskap av ett företag oberoende av någon tillverkare är en av våra kärnkompetenser att identifiera tekniktrender samt att utvärdera och definiera innovativa produkter och lösningar.
Logotypen för MoreIT

MoreIT ‒ stöd för ansvarsfull innovation och digital etik

Verktyg och tjänster för ansvarsfull innovation och digital etik.
SIM-CI Simuleringsplattform

SIM-CI

SIM-CI tillhandahåller en översikt över kritisk infrastruktur (elektricitet, gas, vatten, telekommunikation, internet, vägar, trafiknätverk) som kommer att påverkas av störande händelser som översvämningar eller cyberattacker.
Visning av leveranskedja

HumLogSuite

HumLog Suite är en plattform för prestationsbedömning, som används för logistikprocesser inom krishantering.
Grafiskt användargränssnitt

LifeX COP

LifeX COP är en webbcentrisk lösning för flera användare, som har utvecklades av Frequentis för att hantera avsaknaden av en gemensam operationell bild av alla krishanteringsåtgärder.
SMAP-diagram

Social Media Analysis Platform (SMAP)

SMAP gör det möjligt att hitta information som är relevant för en kris på sociala medier.
Socrates OC användargränssnitt

SOCRATES OC

SOCRATES OC förbättrar användarens analys- och beslutsfattande förmåga genom att öka den gemensamma medvetenheten om situationen baserat på relevanta uppgifter om verksamhetens situation, inklusive inträffade kriser, uppdrag och resurser.
ICM-skärmdump

REM Railway incident management

REM Railway incident management av Frequentis gör det möjligt för personal både på plats och på andra ställen att hantera järnvägsrelaterade incidenter som sträcker sig från driftsmässiga och tekniska incidenter till olyckor och krissituationer.
GINA Central

GINA

GINA-systemet är en kartprogramvaruteknik för datorer, surfplattor och smartphones
IDF använder WDS under en övning

EZPack Water distribution station (WDS)

EZPack Water Distribution System (WDS) är en omfattande vattenlösning för nödsituationer, katastrofer och vattenkriser.
övervaka

DIVOS - Avancerad uppdragskritisk inspelning

DIVOS-inspelningssystemet tillhandahåller grundlig dokumentation av alla händelser och aktiviteter under hela krishanteringsfasen. Det samlar in och lagrar röstkommunikation, övervakningsinformation såväl som all operatörverksamhet.
Det ställs specifika krav på katastrofhanteringslösningarna för skogsbränder/okontrollerade yttäckande bränder

ARGUS Fire

Lösning för hantering av skogsbränder/okontrollerade yttäckande bränder baserad på multisensorsystem med antenner, databehandling och resurshantering
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798