As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, plattform för dataintegration och utveckling

vieWTerra Evolution

vieWTerra Suite är en produktsvit som tillåter räddningspersonal att snabbt bygga en virtuell 4D-representation (syntetisk 3D-miljö + tidsdimension) av valfritt potentiellt krisområde i hela världen.
3Di möjliggör korrekt modellering av en översvämning

3Di ‒ vattenförvaltning

3Di är ett molnbaserat, mångsidigt instrument för vattenhantering som möjliggör prognoser för översvämningar och kartläggning av risker.
Psykologisk första hjälpen är ett sätt att hjälpa personer som mår dåligt, så att de känner sig lugnade och får stöd under stora utmaningar.

Scenariobaserad utbildning i psykologisk första hjälpen (PFH)

Den scenarieförstärkta utbildningen i psykologisk första hjälpen (PFA) ger kunskaper om vad PFA är, riktlinjer för hur PFA ska utföras, samt ett övningspaket.
eHealthPass och den internationella patientöversikten

eHealthPass

eHealthpass är en patientcentrerad lösning som gör det möjligt för patienter att på ett säkert sätt med hjälp av en smartmobil bära med sig och hantera sin fullständiga medicinska information. När en kris slår till ger den sjukvårdspersonalen snabb tillgång till patienters vitala medicinska information
Den_samarbetsinriktade_STORM-instrumentpanelen för beslutsfattande_startsida. Den inkluderar de kulturarvsplatser som för närvarande är skyddade, t.ex. de diocletianska värmebaden i Rom (Italien), Rethymnos historiska centrum på Kreta (Grekland) och den antika staden Efesos i Anatolien (Turkiet).

STORM

STORM Dashboard tillhandahåller samarbetsinriktade och operativa tjänster som möjliggör bättre agerande i de förebyggande faserna och insatsfaserna av en katastrof
Logotypen för MoreIT

MoreIT ‒ stöd för ansvarsfull innovation och digital etik

Verktyg och tjänster för ansvarsfull innovation och digital etik.
SIM-CI Simuleringsplattform

SIM-CI

SIM-CI tillhandahåller en översikt över kritisk infrastruktur (elektricitet, gas, vatten, telekommunikation, internet, vägar, trafiknätverk) som kommer att påverkas av störande händelser som översvämningar eller cyberattacker.
Grafiskt användargränssnitt

LifeX COP

LifeX COP är en webbcentrisk lösning för flera användare, som har utvecklades av Frequentis för att hantera avsaknaden av en gemensam operationell bild av alla krishanteringsåtgärder.
Reklamblad för EuroSIM, första sidan

EuroSIM

EuroSIM är ett verktyg för informationshantering/lägesbild som finansieras av Europeiska rymdorganisationen (ESA), komplett med egna modellerings- och simuleringsalgoritmer och inbyggd tjänsttillgänglighet. Verktyget har länge använts och finslipats av två ledande Nato-militärer.
ICM-skärmdump

REM Railway incident management

REM Railway incident management av Frequentis gör det möjligt för personal både på plats och på andra ställen att hantera järnvägsrelaterade incidenter som sträcker sig från driftsmässiga och tekniska incidenter till olyckor och krissituationer.
GINA Central

GINA

GINA-systemet är en kartprogramvaruteknik för datorer, surfplattor och smartphones
övervaka

DIVOS - Avancerad uppdragskritisk inspelning

DIVOS-inspelningssystemet tillhandahåller grundlig dokumentation av alla händelser och aktiviteter under hela krishanteringsfasen. Det samlar in och lagrar röstkommunikation, övervakningsinformation såväl som all operatörverksamhet.
Proceed Laboratory gränssnitt

PROCeed Laboratory

PROCeed Laboratory stödjer beslutsfattare när det gäller att välja de bästa lösningarna genom att simulera konsekvenserna av beslut och händelser som baseras på förhandsdefinierade regler för orsak och verkan.
AIR Worldwide

AIR:s liv- och sjukförsäkringsmodeller

AIR:s modeller gör det lättare att förutse drivkrafterna bakom dödsfallsrisk och sjukrisk för att underlätta att fatta optimala beslut om riskhantering, risköverföring och riskreducering som överensstämmer med organisationens strategiska mål.
översvämningskartering i Flash för faroscenarion

översvämningsmodell i Flash

översvämningsmodell i Flash för indikeringskartering
Water-Gate© i aktion för att dämma upp en stormig flod

Nödöversvämningsskydd för städer | Water-Gate© Flexibla fördämningar

Förhindra översvämning under alla omständigheter Water-Gate© är en flexibel nödöversvämmningsfördämning som utnyttjar kraften hos översvämningsvatten eller brandsläckningsvatten för att automatiskt fylla, vika ut och stabilisera sig.
annat

Debris Tool

Debris Tool är en programvarubaserad lösning som samordnar olika värden från verkligheten, data från tidigare undersökningar och andra källor i syfte att förutse och sammanställa lösningar för rensning av skräp och spillror efter katastrofer.
Team Österreich Digital

Team Österreich Digital

Team Österreich Digital är den digitala kontaktpunkten för förvaltning av digitala frivilligarbetare.
Upp till 40 multiplexa fälttelefonterminaler kan anslutas längs 14 km fältkabel, var och en med sitt eget ID som används för att ringa. Systemet är fristående och energimässigt autonomt för 8 veckors användning. Stödjer 7 samtidiga duplexsamtal, konferenssamtal, sändningssamtal, osv., allt för effektiv kommandokontroll och samordning. Det kan även samverka med andra nätverk.

C3 fälttelefonsystem för katastrofsituationer

APM-40 möjliggör snabb driftsättning av ett omfattande röstkommunikationsnätverk i katastrofdrabbade områden, även när all annan infrastruktur för telekommunikation är utslagen.
Vattennivåer med tröskelvärden

Kartläggningssystem för nödsituationer (Emergency Mapping Tool, EMT)

Ett lättanvänt CM-system för delning och visning av krishanteringsdata. Underlättar även kommunikation på flera språk vid snabbinrättat samarbete mellan olika organisationer
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798