As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
3Di möjliggör korrekt modellering av en översvämning

3Di ‒ vattenförvaltning

3Di är ett molnbaserat, mångsidigt instrument för vattenhantering som möjliggör prognoser för översvämningar och kartläggning av risker.
Logotypen för LCMS

LCMS

LCMS (Landelijk CrisisManagement Systeem, Nederländernas nationella krishanteringssystem) är ett rikstäckande krishanteringssystem som används i Nederländerna för att upprätthålla och dela en gemensam lägesbild till stöd för samarbete vid storskalig krishantering.
IP-meshnätverk och mobila ad hoc-nätverk

IP-meshnätverk | MANET-lösningar

I egenskap av ett företag oberoende av någon tillverkare är en av våra kärnkompetenser att identifiera tekniktrender samt att utvärdera och definiera innovativa produkter och lösningar.
MDA kommando och kontroll i Försök 2

MDA kommando- och kontrollsystem

MDA C4I systemet möjliggör effektiv reaktion i realtid till uppdrag på plats (t.ex. Personer som behöver läkarvård), genom lokalisering av platsen, lokalisering av nödvändiga och tillgängliga resurser, tilldelning av resurser och uppföljning av resultatet.
GINA Central

GINA

GINA-systemet är en kartprogramvaruteknik för datorer, surfplattor och smartphones
IDF använder WDS under en övning

EZPack Water distribution station (WDS)

EZPack Water Distribution System (WDS) är en omfattande vattenlösning för nödsituationer, katastrofer och vattenkriser.
Team Österreich Digital

Team Österreich Digital

Team Österreich Digital är den digitala kontaktpunkten för förvaltning av digitala frivilligarbetare.
Upp till 40 multiplexa fälttelefonterminaler kan anslutas längs 14 km fältkabel, var och en med sitt eget ID som används för att ringa. Systemet är fristående och energimässigt autonomt för 8 veckors användning. Stödjer 7 samtidiga duplexsamtal, konferenssamtal, sändningssamtal, osv., allt för effektiv kommandokontroll och samordning. Det kan även samverka med andra nätverk.

C3 fälttelefonsystem för katastrofsituationer

APM-40 möjliggör snabb driftsättning av ett omfattande röstkommunikationsnätverk i katastrofdrabbade områden, även när all annan infrastruktur för telekommunikation är utslagen.
NoSaCo Rack ‒ multifunktionellt, rack-redo kommunikationssystem

NoSaCo Rack

Multifunktionell, flexibel terminal för bredbandskommunikation via satellitnätverk och lokala nätverk
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798