As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, plattform för dataintegration och utveckling

vieWTerra Evolution

vieWTerra Suite är en produktsvit som tillåter räddningspersonal att snabbt bygga en virtuell 4D-representation (syntetisk 3D-miljö + tidsdimension) av valfritt potentiellt krisområde i hela världen.
CrowdTasker översikt över situationen

CrowdTasker

Med CrowdTasker kan krishanterare ge instruktioner till ett stort antal icke samordnade (antingen spontana eller på förhand registrerade) frivilligarbetare gällande anpassningsbara uppdrag, information, varningar och larm i samband med incidenten, samt även själv inhämta information från frivilligarbetarna.
AIT PSH-plattformen ‒ federerad driftsättning: PSH-plattformen ger akt på topologiska och organisatoriska driftsättningsbehov (inkl. sammankoppling av säkra nätverk)

Hubb för säkerhet för allmänheten

Interoperabilitet och tjänstlösningar för berörda aktörer och blåljusaktörsorganisationer inom områdena säkerhet för allmänheten samt kris- och katastrofhantering.
Belysande exempel på en lösning från PoS

Portfolio of Solutions (en)

Webbaserat kunskapshanteringssystem som kopplar samman kapacitetsbristerna i krishanteringen med lösningar
flygplansspårning, väderinformation, telemetri och chattvisning

Samarbetsinriktad uppdragshanteringstjänst - PLANET

I en krissituation är det livsviktigt att kunna dela realtidsinformation! För att tillgodose detta behov har ATMOSPHERE utvecklat en samarbetsinriktad uppdragshanteringstjänst med namnet PLANET, som gör det möjligt att kommunicera ombord och på marken i realtid var som helst i världen.
Logotypen för MoreIT

MoreIT ‒ stöd för ansvarsfull innovation och digital etik

Verktyg och tjänster för ansvarsfull innovation och digital etik.
SIM-CI Simuleringsplattform

SIM-CI

SIM-CI tillhandahåller en översikt över kritisk infrastruktur (elektricitet, gas, vatten, telekommunikation, internet, vägar, trafiknätverk) som kommer att påverkas av störande händelser som översvämningar eller cyberattacker.
Grafiskt användargränssnitt

LifeX COP

LifeX COP är en webbcentrisk lösning för flera användare, som har utvecklades av Frequentis för att hantera avsaknaden av en gemensam operationell bild av alla krishanteringsåtgärder.
dd

Snabb kartläggning

DroneRapidMapping möjliggör av snabb kartläggning av incident-/krisområdet. Systemet möjliggör extremt snabb sammanställning av geometriskt korrigerade flygbilder från alla drönare (RPAS) som tillhör utrycknings- eller krishanteringspersonal.
Socrates OC användargränssnitt

SOCRATES OC

SOCRATES OC förbättrar användarens analys- och beslutsfattande förmåga genom att öka den gemensamma medvetenheten om situationen baserat på relevanta uppgifter om verksamhetens situation, inklusive inträffade kriser, uppdrag och resurser.
Självnivellerande räddningsvagn med en bår för användning i oländig terräng

Nordic GTV (terrängräddningsvagn med gyro)

Nordic Gyro Terrain Vehicle är en liten släpvagn med hjul eller medar för användning i terräng. Den kan dras av ett motordrivet terrängfordon (terränghjuling/terrängskoter), inklusive snöskoter.
ICM-skärmdump

REM Railway incident management

REM Railway incident management av Frequentis gör det möjligt för personal både på plats och på andra ställen att hantera järnvägsrelaterade incidenter som sträcker sig från driftsmässiga och tekniska incidenter till olyckor och krissituationer.
Hantering av en gränsöverskridande brand med olika incidenter och ämnen som sprids från en gasplym.

CITY MANAGEMENT PORTAL

City Management Portal är särskilt utformad för rutinhantering av stadsverksamhet samt stora evenemang och krissituationer.
standard

PROTECT

PROTECT-applikationen är ett nätbaserat larm- och meddelandesystem för nödsituationer (och tidiga varningar) gällande civilskydd. Applikationen har utvecklats med användning av de kunskaper och den expertis som inhämtats vid utvecklingen av CECIS-systemet.
Proceed Laboratory gränssnitt

PROCeed Laboratory

PROCeed Laboratory stödjer beslutsfattare när det gäller att välja de bästa lösningarna genom att simulera konsekvenserna av beslut och händelser som baseras på förhandsdefinierade regler för orsak och verkan.
Det ställs specifika krav på katastrofhanteringslösningarna för skogsbränder/okontrollerade yttäckande bränder

ARGUS Fire

Lösning för hantering av skogsbränder/okontrollerade yttäckande bränder baserad på multisensorsystem med antenner, databehandling och resurshantering
Gare du Nord - Evakuering

SE-Star: THALES Trängselsimulering

Sedan 2008 har en trängselsimuleringsmotor med namnet SE-Star designats i THALES datalabb för datavetenskap och artificiell intelligens. Det är en livssimulator som hanterar interna variabler, motiv och känslor, stimulans, personlighet och beteenden.
Systemintegrering via Common Information Space (CIS)

EPISECC CIS

Common Information Space som stödresurs för samarbete kring katastrofhantering
Vattennivåer med tröskelvärden

Kartläggningssystem för nödsituationer (Emergency Mapping Tool, EMT)

Ett lättanvänt CM-system för delning och visning av krishanteringsdata. Underlättar även kommunikation på flera språk vid snabbinrättat samarbete mellan olika organisationer
Projektöversikt: lokal lägesbild i realtid för säkerhetsstyrkor vid katastrof- och krisuppdrag.

SecuRescue

Lokal lägesbild i realtid för säkerhetsstyrkor vid katastrof- och krisuppdrag.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798