As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
AIOSAT APP - startskärm

AIOSAT

AIOSAT (Autonomous Indoor / Outdoor Safety Tracking System)-systemet kommer att göra det möjligt för grupp-/kårchefen att spåra platsen, inklusive en förtroendemarginal, vilket uppfyller ett behov för räddningstjänsten.
Real Time Flood Risk Assessment Viewer ‒ skyddsvallar

Real Time Flood Risk Assessment Viewer

I Real Time Flood Risk Assessment Viewer presenteras riskinformation för den faktiska situationen (med hjälp av mätningar), och för kommande dagar med hjälp av prognoser, genom att en Single Point of Truth används för information för alla de dagliga operativa arbetsprocesserna.
eHealthPass och den internationella patientöversikten

eHealthPass

eHealthpass är en patientcentrerad lösning som gör det möjligt för patienter att på ett säkert sätt med hjälp av en smartmobil bära med sig och hantera sin fullständiga medicinska information. När en kris slår till ger den sjukvårdspersonalen snabb tillgång till patienters vitala medicinska information
Den_samarbetsinriktade_STORM-instrumentpanelen för beslutsfattande_startsida. Den inkluderar de kulturarvsplatser som för närvarande är skyddade, t.ex. de diocletianska värmebaden i Rom (Italien), Rethymnos historiska centrum på Kreta (Grekland) och den antika staden Efesos i Anatolien (Turkiet).

STORM

STORM Dashboard tillhandahåller samarbetsinriktade och operativa tjänster som möjliggör bättre agerande i de förebyggande faserna och insatsfaserna av en katastrof
App och plattform för krishantering

App och plattform för krishantering

Programvaran till stöd för personer som innehar en samordnande roll eller ledningsroll under ett krisskeende, en incident, ett nödläge, en kris eller en katastrof.
Visning av leveranskedja

HumLogSuite

HumLog Suite är en plattform för prestationsbedömning, som används för logistikprocesser inom krishantering.
SMAP-diagram

Social Media Analysis Platform (SMAP)

SMAP gör det möjligt att hitta information som är relevant för en kris på sociala medier.
Reklamblad för EuroSIM, första sidan

EuroSIM

EuroSIM är ett verktyg för informationshantering/lägesbild som finansieras av Europeiska rymdorganisationen (ESA), komplett med egna modellerings- och simuleringsalgoritmer och inbyggd tjänsttillgänglighet. Verktyget har länge använts och finslipats av två ledande Nato-militärer.
Grafiskt användargränssnitt

IO-DA

Lösningen IO-DA underlättar situationsbedömning genom att tillhandahålla olika modellerare.
GDACSmobile enhetsvy

GDACSmobile

GDACSmobile är en stödplattform, där uppgifter för att göra personer medvetna om situationen kan samlas in och delas. Dess syfte är att nå två huvudgrupper med olika rättigheter och roller: personer som sysslar med räddningsarbete och den (drabbade) befolkningen.
Informationsgrafik för projektet

I-REACT

På grund av klimatförändringar förekommer översvämningar, skogsbränder och andra extrema väderförhållanden allt oftare och mera intensivt. Detta scenario innebär en utmaning för befintliga riskhanteringssystem.
Informationselement för att analysera katastrofer

EPISECC-inventarieförteckningen

EPISECC-inventarieförteckningen har utformats för analys av hanteringen av utvalda tidigare katastrofer, med särskilt fokus på interoperabilitet och effektivitet
Systemets roll

zirkarta

Zirkarta förser rätt personer med rätt information vid rätt tidpunkt för att göra det möjligt för geografiskt utspridd personal att samarbeta för att uppnå ett gemensamt mål under en krissituation.
Lösning: Plattformen Rumour Debunker

Rumour Debunker

Rumor Debunker utgör en lösning för analys av nyheter som sprids via nätet. Plattformen utvecklades i syfte att bekämpa kampanjer med felaktig eller lögnaktig information.
ScenarioExecution_INPRERScenarioBuildingTool

Scenario Building Tool

Ett dynamiskt verktyg för simulering av flera faroscenarion i utbildningen av aktörer inom civilskydd
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798