As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
ICM-skärmdump

REM Railway incident management

REM Railway incident management av Frequentis gör det möjligt för personal både på plats och på andra ställen att hantera järnvägsrelaterade incidenter som sträcker sig från driftsmässiga och tekniska incidenter till olyckor och krissituationer.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798