As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
3Di möjliggör korrekt modellering av en översvämning

3Di ‒ vattenförvaltning

3Di är ett molnbaserat, mångsidigt instrument för vattenhantering som möjliggör prognoser för översvämningar och kartläggning av risker.
Det ställs specifika krav på katastrofhanteringslösningarna för skogsbränder/okontrollerade yttäckande bränder

ARGUS Fire

Lösning för hantering av skogsbränder/okontrollerade yttäckande bränder baserad på multisensorsystem med antenner, databehandling och resurshantering
översvämningskartering i Flash för faroscenarion

översvämningsmodell i Flash

översvämningsmodell i Flash för indikeringskartering
Water-Gate© i aktion för att dämma upp en stormig flod

Nödöversvämningsskydd för städer | Water-Gate© Flexibla fördämningar

Förhindra översvämning under alla omständigheter Water-Gate© är en flexibel nödöversvämmningsfördämning som utnyttjar kraften hos översvämningsvatten eller brandsläckningsvatten för att automatiskt fylla, vika ut och stabilisera sig.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798