As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
IKT-verktyget geoBingAn med dess humanitära informations- och kommunikationsteknik är en integrerad tjänst som kan användas för undersökningar före en katastrof, vid insatser under en katastrof och för utvärdering efter en katastrof.

Humanitär IKT för att stärka resiliensen mot katastrofer

Denna humanitära IKT-lösning, geoBingAn, tillhandahåller SaaS-plattformen för nödinsatscentralen för stödområdet
Belysande exempel på en lösning från PoS

Portfolio of Solutions (en)

Webbaserat kunskapshanteringssystem som kopplar samman kapacitetsbristerna i krishanteringen med lösningar
Logotypen för MoreIT

MoreIT ‒ stöd för ansvarsfull innovation och digital etik

Verktyg och tjänster för ansvarsfull innovation och digital etik.
Visning av leveranskedja

HumLogSuite

HumLog Suite är en plattform för prestationsbedömning, som används för logistikprocesser inom krishantering.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798