As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, plattform för dataintegration och utveckling

vieWTerra Evolution

vieWTerra Suite är en produktsvit som tillåter räddningspersonal att snabbt bygga en virtuell 4D-representation (syntetisk 3D-miljö + tidsdimension) av valfritt potentiellt krisområde i hela världen.
AIOSAT APP - startskärm

AIOSAT

AIOSAT (Autonomous Indoor / Outdoor Safety Tracking System)-systemet kommer att göra det möjligt för grupp-/kårchefen att spåra platsen, inklusive en förtroendemarginal, vilket uppfyller ett behov för räddningstjänsten.
Översikt över lösningen

Lägesuppfattning vid luftburna insatser och vid markinsatser

Lösningen ”Airborne and terrestrial situational awareness” (lägesuppfattning vid luftburna insatser och vid markinsatser)” består av flera individuella komponenter och verktyg som är integrerade i ett komplett system, redo att användas i olika scenarion. Systemen kan också användas i kombination med varandra.
3Di möjliggör korrekt modellering av en översvämning

3Di ‒ vattenförvaltning

3Di är ett molnbaserat, mångsidigt instrument för vattenhantering som möjliggör prognoser för översvämningar och kartläggning av risker.
Belysande exempel på en lösning från PoS

Portfolio of Solutions (en)

Webbaserat kunskapshanteringssystem som kopplar samman kapacitetsbristerna i krishanteringen med lösningar
Visning av leveranskedja

HumLogSuite

HumLog Suite är en plattform för prestationsbedömning, som används för logistikprocesser inom krishantering.
Grafiskt användargränssnitt

LifeX COP

LifeX COP är en webbcentrisk lösning för flera användare, som har utvecklades av Frequentis för att hantera avsaknaden av en gemensam operationell bild av alla krishanteringsåtgärder.
Grafiskt användargränssnitt

IO-DA

Lösningen IO-DA underlättar situationsbedömning genom att tillhandahålla olika modellerare.
GINA Central

GINA

GINA-systemet är en kartprogramvaruteknik för datorer, surfplattor och smartphones
Hantering av en gränsöverskridande brand med olika incidenter och ämnen som sprids från en gasplym.

CITY MANAGEMENT PORTAL

City Management Portal är särskilt utformad för rutinhantering av stadsverksamhet samt stora evenemang och krissituationer.
Gare du Nord - Evakuering

SE-Star: THALES Trängselsimulering

Sedan 2008 har en trängselsimuleringsmotor med namnet SE-Star designats i THALES datalabb för datavetenskap och artificiell intelligens. Det är en livssimulator som hanterar interna variabler, motiv och känslor, stimulans, personlighet och beteenden.
Lösning: Plattformen Rumour Debunker

Rumour Debunker

Rumor Debunker utgör en lösning för analys av nyheter som sprids via nätet. Plattformen utvecklades i syfte att bekämpa kampanjer med felaktig eller lögnaktig information.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798