As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
IKT-verktyget geoBingAn med dess humanitära informations- och kommunikationsteknik är en integrerad tjänst som kan användas för undersökningar före en katastrof, vid insatser under en katastrof och för utvärdering efter en katastrof.

Humanitär IKT för att stärka resiliensen mot katastrofer

Denna humanitära IKT-lösning, geoBingAn, tillhandahåller SaaS-plattformen för nödinsatscentralen för stödområdet
Den_samarbetsinriktade_STORM-instrumentpanelen för beslutsfattande_startsida. Den inkluderar de kulturarvsplatser som för närvarande är skyddade, t.ex. de diocletianska värmebaden i Rom (Italien), Rethymnos historiska centrum på Kreta (Grekland) och den antika staden Efesos i Anatolien (Turkiet).

STORM

STORM Dashboard tillhandahåller samarbetsinriktade och operativa tjänster som möjliggör bättre agerande i de förebyggande faserna och insatsfaserna av en katastrof
Möjliggöra tillförlitlig foto- och videokommunikation med obemannade luftfartyg under flygning via UAV-ASIGN-appen

UAV-ASIGN

UAV-ASIGN är en programvarulösning som bidrar till förkortad insatstid i nödlägen och vid katastrofer genom att samla in och skicka foton och videor från ett obemannat luftfartyg under flygning, även vid låga eller begränsade bandbredder.
Logotypen för MoreIT

MoreIT ‒ stöd för ansvarsfull innovation och digital etik

Verktyg och tjänster för ansvarsfull innovation och digital etik.
dd

Snabb kartläggning

DroneRapidMapping möjliggör av snabb kartläggning av incident-/krisområdet. Systemet möjliggör extremt snabb sammanställning av geometriskt korrigerade flygbilder från alla drönare (RPAS) som tillhör utrycknings- eller krishanteringspersonal.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798