As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, plattform för dataintegration och utveckling

vieWTerra Evolution

vieWTerra Suite är en produktsvit som tillåter räddningspersonal att snabbt bygga en virtuell 4D-representation (syntetisk 3D-miljö + tidsdimension) av valfritt potentiellt krisområde i hela världen.
MDA kommando och kontroll i Försök 2

MDA kommando- och kontrollsystem

MDA C4I systemet möjliggör effektiv reaktion i realtid till uppdrag på plats (t.ex. Personer som behöver läkarvård), genom lokalisering av platsen, lokalisering av nödvändiga och tillgängliga resurser, tilldelning av resurser och uppföljning av resultatet.
Grafiskt användargränssnitt

IO-DA

Lösningen IO-DA underlättar situationsbedömning genom att tillhandahålla olika modellerare.
Proceed Laboratory gränssnitt

PROCeed Laboratory

PROCeed Laboratory stödjer beslutsfattare när det gäller att välja de bästa lösningarna genom att simulera konsekvenserna av beslut och händelser som baseras på förhandsdefinierade regler för orsak och verkan.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798