As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
Försök 4

CrisisSuite

Det huvudsakliga syftet med CrisisSuite (programvara för krishantering online) är att göra det möjligt för organisationer att hantera information under en kris.
Grafiskt användargränssnitt

LifeX COP

LifeX COP är en webbcentrisk lösning för flera användare, som har utvecklades av Frequentis för att hantera avsaknaden av en gemensam operationell bild av alla krishanteringsåtgärder.
Hantering av en gränsöverskridande brand med olika incidenter och ämnen som sprids från en gasplym.

CITY MANAGEMENT PORTAL

City Management Portal är särskilt utformad för rutinhantering av stadsverksamhet samt stora evenemang och krissituationer.
Systemets roll

zirkarta

Zirkarta förser rätt personer med rätt information vid rätt tidpunkt för att göra det möjligt för geografiskt utspridd personal att samarbeta för att uppnå ett gemensamt mål under en krissituation.
Projektöversikt: lokal lägesbild i realtid för säkerhetsstyrkor vid katastrof- och krisuppdrag.

SecuRescue

Lokal lägesbild i realtid för säkerhetsstyrkor vid katastrof- och krisuppdrag.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798