As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
CrowdTasker översikt över situationen

CrowdTasker

Med CrowdTasker kan krishanterare ge instruktioner till ett stort antal icke samordnade (antingen spontana eller på förhand registrerade) frivilligarbetare gällande anpassningsbara uppdrag, information, varningar och larm i samband med incidenten, samt även själv inhämta information från frivilligarbetarna.
Det ställs specifika krav på katastrofhanteringslösningarna för skogsbränder/okontrollerade yttäckande bränder

ARGUS Fire

Lösning för hantering av skogsbränder/okontrollerade yttäckande bränder baserad på multisensorsystem med antenner, databehandling och resurshantering
Informationsgrafik för projektet

I-REACT

På grund av klimatförändringar förekommer översvämningar, skogsbränder och andra extrema väderförhållanden allt oftare och mera intensivt. Detta scenario innebär en utmaning för befintliga riskhanteringssystem.
Projektöversikt: lokal lägesbild i realtid för säkerhetsstyrkor vid katastrof- och krisuppdrag.

SecuRescue

Lokal lägesbild i realtid för säkerhetsstyrkor vid katastrof- och krisuppdrag.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798