As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
3Di möjliggör korrekt modellering av en översvämning

3Di ‒ vattenförvaltning

3Di är ett molnbaserat, mångsidigt instrument för vattenhantering som möjliggör prognoser för översvämningar och kartläggning av risker.
Visning av leveranskedja

HumLogSuite

HumLog Suite är en plattform för prestationsbedömning, som används för logistikprocesser inom krishantering.
Proceed Laboratory gränssnitt

PROCeed Laboratory

PROCeed Laboratory stödjer beslutsfattare när det gäller att välja de bästa lösningarna genom att simulera konsekvenserna av beslut och händelser som baseras på förhandsdefinierade regler för orsak och verkan.
Systemets roll

zirkarta

Zirkarta förser rätt personer med rätt information vid rätt tidpunkt för att göra det möjligt för geografiskt utspridd personal att samarbeta för att uppnå ett gemensamt mål under en krissituation.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798