As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
3Di möjliggör korrekt modellering av en översvämning

3Di ‒ vattenförvaltning

3Di är ett molnbaserat, mångsidigt instrument för vattenhantering som möjliggör prognoser för översvämningar och kartläggning av risker.
dd

Snabb kartläggning

DroneRapidMapping möjliggör av snabb kartläggning av incident-/krisområdet. Systemet möjliggör extremt snabb sammanställning av geometriskt korrigerade flygbilder från alla drönare (RPAS) som tillhör utrycknings- eller krishanteringspersonal.
ICM-skärmdump

REM Railway incident management

REM Railway incident management av Frequentis gör det möjligt för personal både på plats och på andra ställen att hantera järnvägsrelaterade incidenter som sträcker sig från driftsmässiga och tekniska incidenter till olyckor och krissituationer.
Det ställs specifika krav på katastrofhanteringslösningarna för skogsbränder/okontrollerade yttäckande bränder

ARGUS Fire

Lösning för hantering av skogsbränder/okontrollerade yttäckande bränder baserad på multisensorsystem med antenner, databehandling och resurshantering
Vattennivåer med tröskelvärden

Kartläggningssystem för nödsituationer (Emergency Mapping Tool, EMT)

Ett lättanvänt CM-system för delning och visning av krishanteringsdata. Underlättar även kommunikation på flera språk vid snabbinrättat samarbete mellan olika organisationer
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798