As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
CrowdTasker översikt över situationen

CrowdTasker

Med CrowdTasker kan krishanterare ge instruktioner till ett stort antal icke samordnade (antingen spontana eller på förhand registrerade) frivilligarbetare gällande anpassningsbara uppdrag, information, varningar och larm i samband med incidenten, samt även själv inhämta information från frivilligarbetarna.
XVR Crisis Media under användning vid en övning i hantering av nödsituationer

XVR Crisis Media

Med XVR Crisis Media kan man träna hur man hanterar och övervakar kommunikation från nyhetsmedier, sociala medier och interna kommunikationskällor under en krissituation.
Blandad verklighet visad i glasögon

Glasögon med blandad verklighet

Använda glasögon med blandad verklighet för att utbilda, informera och varna blåljusaktörerna
Grafiskt användargränssnitt

Förberedelser för beslutsfattning under en pågående kris

PROCeed är ett datorsystem som för användaren förberedd på att fatta riktiga beslut i krissituationer.
AIR Worldwide

AIR:s liv- och sjukförsäkringsmodeller

AIR:s modeller gör det lättare att förutse drivkrafterna bakom dödsfallsrisk och sjukrisk för att underlätta att fatta optimala beslut om riskhantering, risköverföring och riskreducering som överensstämmer med organisationens strategiska mål.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798