As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
Försök 4

CrisisSuite

Det huvudsakliga syftet med CrisisSuite (programvara för krishantering online) är att göra det möjligt för organisationer att hantera information under en kris.
Omslag för evakueringshanteringsplattformen

Evakueringshanteringsplattformen ”HERACLIS”

EMP HERACLIS är en programvarulösning som gör det möjligt att samordna en gränsöverskridande evakuering av civila från krisområden, och återföra dem till hemlandet.
Den_samarbetsinriktade_STORM-instrumentpanelen för beslutsfattande_startsida. Den inkluderar de kulturarvsplatser som för närvarande är skyddade, t.ex. de diocletianska värmebaden i Rom (Italien), Rethymnos historiska centrum på Kreta (Grekland) och den antika staden Efesos i Anatolien (Turkiet).

STORM

STORM Dashboard tillhandahåller samarbetsinriktade och operativa tjänster som möjliggör bättre agerande i de förebyggande faserna och insatsfaserna av en katastrof
App och plattform för krishantering

App och plattform för krishantering

Programvaran till stöd för personer som innehar en samordnande roll eller ledningsroll under ett krisskeende, en incident, ett nödläge, en kris eller en katastrof.
Team Österreich Digital

Team Österreich Digital

Team Österreich Digital är den digitala kontaktpunkten för förvaltning av digitala frivilligarbetare.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798