As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
Den_samarbetsinriktade_STORM-instrumentpanelen för beslutsfattande_startsida. Den inkluderar de kulturarvsplatser som för närvarande är skyddade, t.ex. de diocletianska värmebaden i Rom (Italien), Rethymnos historiska centrum på Kreta (Grekland) och den antika staden Efesos i Anatolien (Turkiet).

STORM

STORM Dashboard tillhandahåller samarbetsinriktade och operativa tjänster som möjliggör bättre agerande i de förebyggande faserna och insatsfaserna av en katastrof
App och plattform för krishantering

App och plattform för krishantering

Programvaran till stöd för personer som innehar en samordnande roll eller ledningsroll under ett krisskeende, en incident, ett nödläge, en kris eller en katastrof.
IP-meshnätverk och mobila ad hoc-nätverk

IP-meshnätverk | MANET-lösningar

I egenskap av ett företag oberoende av någon tillverkare är en av våra kärnkompetenser att identifiera tekniktrender samt att utvärdera och definiera innovativa produkter och lösningar.
Logotypen för MoreIT

MoreIT ‒ stöd för ansvarsfull innovation och digital etik

Verktyg och tjänster för ansvarsfull innovation och digital etik.
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798