Name
Rob Munro

Organisations:


Part of the Dissemination and Communication team on the DRIVER+ project.

Posiada konto przez

4 lata 3 miesiące
Solutions by this user

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.