PoS Terminology

This page provides the default DRIVER+ definitions for all DRIVER+ terminology terms, as well as the alternative definitions that are used by specific groups of Crisis Management stakeholders. Follow this link to export the complete list as PDF.

Analiza ryzyka

Bezpieczeństwo społeczne

Budowanie społeczności

CCA

CDM

Community of Practice

Content Management System (CMS)

Ćwiczenie

Dane osobowe

Dane wrażliwe

Decydenci wysokiego szczebla

Decydent strategiczny

Domena/obszar

Dowodzenie i kontrola

DRKMC

DRR

Dry Run 1

Dry Run 2

Eksperyment

Eksperymentalna kampania

Etyka badawcza

Funkcja systemu

Funkcja zarządzania kryzysowego

Glosariusz

Gotowość

eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798