Nazwa
Koordynowanie środków bezpieczeństwa z innymi działaniami
CM functional group
Security Management

Koordynowanie środków bezpieczeństwa z innymi działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi, reagowania kryzysowego i usuwania skutków kryzysu

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798