Nazwa
Utrzymywanie integralności systemu dowodzenia, kontroli i koordynacji
CM functional group
Command, Control and Coordination

Utrzymywanie integralności systemu w zakresie dowodzenia, kontroli i koordynacji

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798