Nazwa
Zapewnienie stacjonarnej i mobilnej infrastruktury dowodzenia
CM functional group
Command, Control and Coordination

Zapewnienie stacjonarnej i mobilnej infrastruktury dowodzenia (w terenie, łatwej do rozmieszczenia), w tym sprzętu, oprogramowania, personelu, szkoleń itd.

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798