Nazwa
Ustanowienie procedur dowodzenia, kontroli i koordynacji
CM functional group
Command, Control and Coordination

Ustanowienie procedur dowodzenia, kontroli i koordynacji na wszystkich szczeblach dowodzenia i zarządzania

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798