Nazwa
Wdrożenie systemów informatycznych dla dowodzenia, kontroli i koordynacji
CM functional group
Command, Control and Coordination

Wdrożenie systemów informatycznych dla dowodzenia, kontroli i koordynacji oraz procedur zarządzania systemami informatycznymi

Solutions addresing this CM function
eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798